Framfab AB

Framfab utnyttjar bemyndigande från bolagsstämman

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 15:50 CEST

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har Framfab AB (publ) genomfört en nyemission av 1 050 000 aktier som ökar bolagets aktiekapital med 105 000 kronor. Syftet med emissionen är att finansiera tilläggsköpeskilling relaterad till förvärv av NetlinQ Groep N.V. Teckningslikviden på totalt 298 935 kronor motsvarar en genomsnittlig teckningskurs på 0,2847 kronor per aktie.

För ytterligare information kontakta:
Christian Luiga, CFO, Framfab AB
+46 8 41 00 10 00, christian.luiga@framfab.se

Tobias Bülow, Group Communications Manager, Framfab AB
+46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se

Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com