Framfab AB

Framfabs extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2003 13:07 CEST

På Framfabs extra bolagsstämma den 8 augusti 2003 fattades beslut om:

Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst 130 000 000 aktier. Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal strategiska eller finansiella investerare. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Syftet med bemyndigandet är att stärka bolagets finansiella ställning och ge en större trygghet för bolagets kunder. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndig-andet en utspädningseffekt om cirka 20 procent av aktiekapital och röster i bolaget efter utspädning.

För ytterligare information kontakta:
Sven Skarendahl, Styrelseordförande, Framfab AB
+46 8 41 00 10 00, sven.skarendahl@framfab.se

Anders Ekman, CEO, Framfab AB
+46 8 41 00 10 00, anders.ekman@framfab.se

Christian Luiga, CFO, Framfab AB
+46 8 41 00 10 00, christian.luiga@framfab.se

Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com