Framfab AB

Framfabs extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 14:02 CEST

På Framfabs extra bolagsstämma den 10 maj 2004 fattades följande beslut:

Godkännande av styrelsens beslut av den 21 april 2004 om ökning av bolagets aktiekapital med högst 16 421 898,60 kronor genom nyemission av högst 328 437 972 aktier, vardera på nominellt 0,05 kronor.
Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Teckningskursen är 0,50 kronor per aktie.

Aktieteckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 19 maj till och med den 9 juni 2004.

Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier är den 14 maj 2004.

För det fall samtliga nyemitterade aktier inte tecknats med stöd av företrädesrätt, skall fördelningen av resterande aktier ske enligt styrelsens bestämmande, varvid aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt i första hand skall fördelas mellan aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i emissionen, och i andra hand mellan parter som garanterat nyemissionen.

Sista dag för handel i Framfabaktier inklusive teckningsrätt är den 11 maj 2004.

Handel med teckningsrätter äger rum äger rum mellan den 19 maj – 4 juni 2004 och handel med betalda tecknade aktier (BTA) äger rum från den 19 maj 2004 intill dess att emissionen är registrerad.

För ytterligare information kontakta:

Helena Borglund, chefsjurist, Framfab AB
+46 8 41 00 10 00, helena.borglund@framfab.se

Tobias Bülow, informationschef, Framfab AB
+46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se

Framfab är en ledande europeisk specialist inom kommunikation i digitala media och interaktiva lösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, American Express, AXA, Carlsberg Breweries, the Coca-Cola Company, Danske Bank, DuPont, Ericsson, Hydro Texaco, Kellogg's, Kraft Food International, Lloyds TSB, Nike, Nobel Biocare, Phillip Morris International, Philips, Postbank, SAAB, Sara Lee Douwe Egberts, Swedish Match, Vodafone, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com