Karolinska Institutet, KI

Framfall vanligt problem hos kvinnor som fött barn

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 11:20 CEST

En av tolv kvinnor har symtomgivande framfall. Den främsta riskfaktorn är antalet förlossningar.

Bäckenbottensvaghet manifesterar sig som framfall eller urininkontinens och är en vanlig orsak till att kvinnor söker sjukhusvård. Lokala symtom, dvs känslan av att något buktar ut ur vagina, svårigheter att tömma urinblåsan och urininkontinens är vanliga symtom vid framfall. Trots att detta är kända tillstånd sedan länge finns få studier om förekomst, orsaker och riskfaktorer.

I gynekolog Gunilla Tegerstedts avhandling från Karolinska Institutet redovisas en tvärsnittsstudie av 8000 kvinnor i åldern 30-79 år i Stockholm. De har fått ett frågeformulär som först utarbetats och validerats. Ett utökat formulär har besvarats av 454 kvinnor med självrapporterat framfall och 405 kvinnor utan symtom.

Studierna visar att en av tolv kvinnor har symtomgivande framfall. Prevalensen ökar med stigande ålder upp till 60 år, för att därefter plana ut. Kvinnor med framfall har ofta urininkontinens.

Antalet förlossningar är en viktig indikator för symtomgivande framfall.
Stor vaginal bristning och klipp vid förlossning är förenade med en ökad risk för symtomgivande framfall. Kejsarsnitt förefaller ha en skyddande effekt.

Operation av framfall är den vanligaste gynekologiska operationen och i Sverige opereras cirka 6000 kvinnor varje år för framfall. Anatomiskt återfall är vanligt efter framfallsoperation, men det behöver inte vara förenligt med symtom. Mest nöjda efter operationen var de kvinnor som hade lokala besvär före operationen.

Cirka 4000 kvinnor opereras varje år för urininkontinens. Operationen, som görs via ett buksnitt, är en effektiv metod för att bota ansträngningsinkontinens. Patienter med symtom av trängningsinkontinens före operation är mindre nöjda med operationen.

Avhandling:
Clinical and epidemiological aspects of pelvis floor dysfunction

Författare:
Gunilla Tegerstedt, institution Södersjukhuset och institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, tel 08-616 2646 eller mail gunilla.tegerstedt@sos.sll.se

Disputation:
Fredag 29 oktober 2004, kl 9.00, Aulan, Södersjukhuset, Stockholm

Avhandlingen (pdf) finns på http://diss.kib.ki.se/2004/91-7140-065-6/

Ulla Bredberg-Rådén Informationsavdelningen