Linköpings kommun

Framflyttad sanering av förorenad mark i Bestorp

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 15:05 CEST

I augusti i år skickade Linköpings kommun in en ansökan till Naturvårdsverket om statsbidrag för sanering av det före detta sågverksområdet i Bestorp. Kommunen har i dagarna fått besked om att området inte fått pengar beviljade för 2017.

Före detta Bestorps sågverk bedrev verksamhet under perioden 1903-1958. Från mitten av 1940-talet impregnerades virket med klorfenolpreparat för skydd mot blånad (trämögel).

Sedan 2007 har undersökningar av det före detta sågverksområdet pågått. De senaste undersökningarna genomfördes 2015/2016 och gällde mark, vatten, sediment och sågverksbyggnad. Undersökningarna bekräftar det som tidigare undersökningar visat, att mark, sediment och sågverksbyggnaden är förorenade av dioxiner.

De åtgärder och restriktioner som är utfärdade för området, anses tillräckliga och gäller fram till dess att området saneras.

Regeringen har kraftigt höjt anslagen till att sanera förorenad mark.Det finns många områden i Sverige som är svårt förorenade och behöver saneras. Linköpings kommun kommer att söka statsbidrag igen och hoppas på att få pengar för 2018.

Regelbundna informationsmöten hålls med styrelsen för Bestorps båtklubb.

För ytterligare information kontakta avdelningschef Ulf Johansson Lorin, 013-20 88 45 eller projektledare Malin Johansson, 013-20 62 95.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.