Rederi AB Gotland

Framgång för Destination Gotland i skiljedom mot Rikstrafiken

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 16:43 CET

Risktrafiken har under 2006 påkallat skiljedomsförfarande mot Destination Gotland AB avseende tolkningen av avtalet med staten.

Dom har nu avkunnats och Destination Gotland AB har fått rätt på alla väsentliga punkter.

– Vi är mycket glada för det tydliga utfall som domen fått där vår tolkning i allt väsentligt visat sig riktig, säger Jan-Erik Rosengren VD för Rederi AB Gotland och Destination Gotland AB.

Skiljenämnden fastställer också att Rikstrafiken även i fortsättningen skall betala ersättningar i enlighet med den nu avkunnade domen. Rikstrafiken åläggs att stå för både sina egna, rederiets och skiljemännens kostnader för skiljeförfarandet.

För ytterligare information kontakta Jan-Erik Rosengren, telefon 0498-20 00 00.

Destination Gotland
Jan-Erik Rosengren