Riksdagen

Framgång för svenska parlamentariker i Europarådet

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 18:00 CEST

Riksdagens Europarådsdelegation som deltar den 23–27 juni 2003 vid Europarådets parlamentariska församlings session i Strasbourg föreslog en förändring i församlingens resolution om den internationella brottmålsdomstolen, ICC. Det svenska förslaget fick ett stort stöd i parlamentarikerförsamlingen som den 25 juni som ett brådskande ärende debatterade de hot som skuggar den internationella brottmålsdomstolen. Församlingen antog en resolution där den uttalar starkt stöd för domstolen.

Tillkomsten av den internationella brottmålsdomstolen är en milstolpe när det gäller att säkra de mänskliga rättigheterna och att undvika straffrihet för grova brott mot den humanitära rätten. Stater som undertecknat Romstadgan om ICC måste garantera domstolens integritet och samarbeta med domstolen för att den kan genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

Anledningen till den extrainsatta debatten var USA:s agerande tidigare under juni i FN:s säkerhetsråd. Genom resolution 1487 förnyades det undantag som ger amerikanska medborgare åtalsimmunitet för krigsförbrytelser i samband med fredsbevarande insatser och tillfälligt undandrogs fredsbevarare från vissa stater från domstolens jurisdiktion. Dessutom har USA ingått bilaterala avtal med ett 40-tal enskilda länder för att förhindra att amerikanska medborgare utlämnas till ICC. Församlingen anser att USA:s agerande underminerar förtroendet för domstolen. Den svenska delegationen föreslog en förändring i den antagna resolutionen. Enligt den måste undantag vara begränsade till de kategorier som definieras Romstadgans paragraf 98 (2).

Birgitta Ahlqvist (s) och Helena Bargholtz (fp) deltog i debatten.

För ytterligare information kontakta:

Birgitta Ahlqvist (s) 070–555 7932
Johan Pehrson (fp) 070–343 9614
Anders G Högmark (m) 070–609 67 09

Mona Edvardsson
Informationssekreterare, tfn 08-786 58 72