AMF

Framgångar för AMF i SAF-LO valet

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 14:20 CET

Idag presenterade Fora resultatet i höstens pensionsval som omfattade cirka 1,1 miljoner privatanställda arbetare med kollektivavtal. Av dessa gjorde 387 376 (37,5 procent) ett aktivt val och resterande 699 260 (62,5 procent ) får en traditionell försäkring hos AMF. Trots hård konkurrens och kraftig prispress befäster AMF sin ställning som Sveriges ledande pensionsbolag. Av de sparare som aktivt valde bolag, fick AMF 16,3 procent. Totalt blev AMFs marknadsandel 70,2 procent.

Av de sparare som gjorde ett aktivt val valde 58,5 procent fondförsäkring och 41,5 procent traditionell försäkring.

– AMF har en lång och varaktig relation till de privatanställda arbetarna och det är därför extra roligt att så många har förtroende för oss. Vårt uppdrag är att leverera hög avkastning på spararnas pengar till en låg kostnad. Det har vi varit bäst på de senaste 15 åren, en position vi ska göra allt för att behålla, säger Ingrid Bonde, vd AMF.

Av de aktiva spararna valde 8,3 procent AMFs traditionella försäkring och 8,0 procent AMFs fondförsäkring. Detta gör AMF till det näst mest, aktivt valda bolaget för både traditionell försäkring, fond försäkring och totalt. Valdeltagandet var något lägre än det varit historiskt, både inom SAF-LO och inom andra avtalsområden.

– Det är glädjande att så många aktivt väljer att spara i AMF. Tyvärr engagerar inte pensionen så starkt som den borde, vilket gör vårt jobb som ickeväljarnas bolag extra viktigt och ansvarsfullt, säger Ingrid Bonde.

AMF är det enda bolag som kan väljas för både fondförsäkring och traditionell försäkring inom alla de fyra stora avtalsområdena (SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA03).

För ytterligare frågor kontakta Stina Sandell, Chef Information, 073-986 51 12 eller Johanna Sarfati på 070-649 84 47.

AMF är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.