Swede resources AB

Framgångarna i Panola County Texas fortsätter

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 09:37 CET

Framgångarna i Panola County Texas fortsätter

(Aktietorget: SERS B)

14:e borrningen efter gas, Harris #2 i Panola County Texas, har nått sitt måldjup 10.314 fot och är förklarad kommersiellt utvinningsbar.

Borrningen av Harris #2 är den 14:e borrningen efter gas i Panola County och samtliga har blivit förklarade kommersiellt utvinningsbara. Vår operatör, Basa Resources Inc, färdigställer nu brunnen för produktion. Bland annat skall brunnen fracas* och anslutas till det kommersiella gasnätet.
Priserna per 28 november på gas och olja för leverans i januari 2007 är USD 8.56 per mcf * resp. 60.99 per fat, priserna hämtade från www.money.cnn.com/data/commodities/.

Vår andel i denna borrning är 1,5 % W.I*. Operatör för borrningen är Basa Resources Inc.

*Mcf: Tusen kubik fot.
*Frac: Berget spräcks upp med hjälp av vatten och sand för det lättare skall släppa ifrån sig
gasen.
*Working Interest: Avser ägarandel i en borrning/brunn som ger motsvarande rätt till intäkter och skyldighet att bestrida de kostnader som driften av en brunn medför. Ägandet är direkt och man har en lagfart på sin andel.

För ytterligare information kontakta:
Ulrich Andersson, Vd. Telefon 0492-180 81.
Olle Björck, informationsansvarig. Telefon 0492-180 81.

Hemsida: www.swederesources.se
E-post: info@swederesources.se

Swede Resources AB (publ).