Socialdemokraterna

”Framgången kommer då vi investerar i människan”

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 20:18 CET

Under den sena måndagseftermiddagen höll Ulrica Messing och Thomas Östros sina inledningsanföranden till avsnittet som berör motioner om näringspolitik, skola, högskola, forskning, infrastruktur och regionalpolitik.

- Vår främsta tillgång för framtiden är de enskilda människorna som bor och verkar i Sverige. Framgången kommer då vi investerar i människan. Vi ska fortsätta att satsa ännu mer på skola, utbildning, forskning och utveckling, sa partistyrelsens föredragande Ulrica Messing.

- Våra krav på kommunikationer och transporter ökar ständigt. Lika viktigt som det är att ha fungerande kommunikationer med andra länder, lika viktigt är det att vi i vårt land lätt kan ta oss mellan olika platser. Vi har gjort en historiskt stor satsning på järnvägen. Därför vill jag nu under de kommande åren se en klar och tydlig ambitionshöjning också på vägsidan. Gamla vägar måste underhållas, men också nya byggas, sa Messing.

Thomas Östros, partistyrelsens andra föredragande, inledde sitt anförande med att nämna frihandeln. Sverige är och har varit ett land som kraftfullt drivit frågan om frihandel för att stärka tredje världens möjligheter att sälja varor och tjänster. Skulle idén med frihandel lyckas skulle det kunna leda till att 140 miljoner människor världen över lyfts ur fattigdom.

- Sverige är i dag ett av världens bästa länder på forskning, inte minst när det gäller miljöforskning. Forskning är grunden till en stark utveckling och bidrar till fler jobb, sa Östros.

- För att satsa ytterligare på forskning vill vi nu årligen avsätta en procent av BNP till forskningen.

- Vi ser idag ett kraftigt ökande av företagandet i Sverige. Vi genomför nu en bred satsning på företagandet och bjuder in till en socialdemokratisk småföretagarkongress under 2006.

- Det är genom att samarbeta vi skapar förutsättningar för en ännu mer positiv utveckling av det svenska näringslivet, avslutade Thomas Östros.

Kongressens pressjour, 08-24 76 25
Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59