Sveriges Kommuner och Landsting

Framgångsrik äldreomsorg kartlagd

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 09:45 CEST

Vad är det som kännetecknar de kommuner som får goda resultat i de öppna jämförelserna om äldreomsorg? Nu har vi svaret!

I en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting analyseras 30 kommuner med sammanvägt högt och lågt resultat i Öppna jämförelser – äldreomsorg 2009. På så sätt har åtta framgångsfaktorer identifierats. En tydlig trend är att brukarna och deras individuella behov allt mer är i fokus. Flera kommuner har infört en socialt ansvarig samordnare. Kulturarbetare och socialpedagoger har också anställts.

– Det handlar mycket om att se individen och att låta de äldres behov styra verksamheten, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting. Det kan till exempel handla om hur man ordnar utflykter. Vill verkligen alla på ett äldreboende till samma utflyktsmål?

En annan viktig framgångsfaktor är att ha en genomtänkt personalstrategi.

– Framgångsrika kommuner är tydliga med vilka utvecklingsmöjligheter som finns för vård- och omsorgspersonalen, de satsar brett på kompetensutveckling och de har en tydlig koppling mellan ökat ansvar och förbättrade villkor, säger Håkan Sörman.

Att samarbetet mellan kommunen och landstinget fungerar är också av stor betydelse.

– Det har vi vetat länge och den nya rapporten visar återigen på betydelsen av samarbete, säger Håkan Sörman.

Andra faktorer som ger framgångsrik äldreomsorg handlar om hur rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän ser ut, hur väl man jobbar i nätverk och hur verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet fungerar.

– När vi gör Öppna jämförelser, oavsett om det handlar om skolan, vården eller omsorgen, har vi sett att resurserna inte är avgörande för resultaten. Därför är det så viktigt att inte bara jämföra, utan också gå vidare med analyser, som vi nu gjort, säger Håkan Sörman.

Rapporten ”Analys Öppna jämförelser – Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen” finns att beställa eller ladda ned på www.skl.se

För mer information: Tilsith Lacouture, handläggare på avdelningen för vård och omsorg Tfn: 08-452 75 79, Mobil: 070-304 75 79,
e-post: tilsith.lacouture@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01
E-post: press@skl.se