Doxa AB

Framgångsrik finansiering av Doxa: viktigt delmål på vägen att nå 30 miljoner kronor fullbordat

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 16:41 CEST

Doxas bolagsstämma beslutade den 20 juni att genomföra en kapitalisering i form av ett konvertibelt förlagslån på upp till 30 miljoner kronor med syfte att finansiera verksamheten fram till positivt kassaflöde. Fem miljoner kronor, ett belopp som bedömts vara nödvändigt för att motivera att bolaget även fortsättningsvis kan befinna sig under rekonstruktion, har nu tillförts bolaget från existerande och nya aktieägare. Utöver dessa fem miljoner, har tidigare cirka 4,2 miljoner tillförts bolaget inom ramen för det konvertibla förlagslånet. De nyligen tillförda fem miljonerna utgör ett avgörande delmål för att nå 30 miljoner och därmed säkra bolagets fortsatta drift.

Resterande dryga 20 miljoner kronor erbjuds till investerare utan företrädesrätt. Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i processen.

”Tack vare ett imponerande engagemang från ett stort antal existerande aktieägare, men även från nya aktieägare, har vi nått detta viktiga delmål på vägen att finna en uthållig finansiering av Doxa. Vi bedömer chanserna som mycket goda att avsluta hela finansieringen under de kommande månaderna.

Med en trimmad organisation, kraftigt reducerade omkostnader och tilltagande försäljning fokuseras nu insatserna på en kostnadseffektiv drift av verksamheten. Ceramir® Crown & Bridge, Doxas patenterade cement för dentala kronor och broar, fortsätter att göra nya landvinningar på den amerikanska marknaden. Ett växande antal tandläkare och opinionsledare vittnar om teknologins potential och unika egenskaper”, säger Doxas VD, Mårten Winge.

Ceramir Crown & Bridge är registrerad för försäljning hos myndigheterna i Europa och USA. Försäljningsrättigheterna för Ceramir Crown & Bridge innehar AB Nordenta för Sverige, och Henry Schein Inc. för övriga världen.

För vidare information kontakta: Mårten Winge, tel: 018 – 478 20 60 eller mobil: 070-657 59 27.