Systematisk kapitalförvaltning

Framgångsrik konvertering i Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:32 CEST

(Aktietorget: SYKA KV)

" Mer än 92% av konvertibelinnehavarna har valt att konvertera
" Räntebärande skulder reduceras med över SEK 23 miljoner

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB rapporterar att den nyss avslutade aktiviteten att konvertera ett konvertibellån på totalt SEK 25 miljoner har avslutats och att majoriteten av konvertibelhållarna har valt att konvertera.

Totalt har konvertibler för 23 050 000 valt att konvertera till en kurs om kvotvärdet, ca 5,14 öre.

Bolaget har tillförts SEK 23,05 miljoner i aktiekapital och samtidigt sänkt sina räntebärande skulder med 23 050 000 och därigenom gjort en positiv resultatförbättring med drygt SEK 1,6 miljoner på årsbasis.

Det totala antal aktier efter konvertering kommer att uppgå till 936 740 708.

Bolaget VD Arild Russ säger i en kommentar : " Detta är en stor framgång för oss och visar att konvertibelinnehavarna tror på vårt arbete och på företaget samt ser goda möjligheter till framtida avkastning. Samtidigt visar det på stor lojalitet och engagemang för företaget och en vilja att på alla sätt bidra till att stärka företagets finansiella ställning och våra möjligheter att lyckas framöver."

Frågor besvaras av VD Arild Russ 0771-556 556.

Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) - noterat på Aktietorget - finns på www.systematiska.com.