Lifecap AB

Framgångsrika ledare och idrottsmän höjer ribban och byter ut coachen mot en caseholder.

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 19:19 CEST

Goda relationer blir en allt viktigare faktor för att nå framgång. Fördjupade kontakterna med affärsnätverket kräver god självinsikt. En caseholder har en holistisk syn, och tar hänsyn till sin kunds samlade situation. Caseholdern har ett stort kompetensnätverk som samordnas runt kunden, samt egen erfarenhet av arbete i ledande positioner och terapeutisk kunskap.

Enstaka timmar med en coach har sina begränsningar. En coach hinner sällan plocka ned sin kund till den ursprungliga känslan, när en begränsande tanke uppdagas i ett coachande samtal. Det behövs längre tid, och fördjupad terapeutisk kunskap, för att hitta och penetrera den ursprungliga orsaken till hinder som vi stöter på upprepade gånger. Caseholdern går på djupet och har dessutom en rad olika kompetenser i sitt nätverk som samordnas för att lyfta kundens kompetens ytterligare.

Här kommer ett exempel på vad en längre sittning med en caseholder och kompletterande kompetenser kan hjälpa till med: En chef, som hade gått i coaching under en längre tid, sökte sig till en av våra caseholders. Han var framgångsrik i sitt arbete, men hade fortfarande en situation som han inte trivdes i, att tala inför stora folksamlingar. En uppgift som förekom allt oftare, eftersom han hade avancerat högt i sitt företag. Varenda presskonferens var en plåga, och han insåg att han ägnade mycket kraft åt att antingen försöka hitta en ersättare som kunde hantera uppgiften för hans räkning, eller till att oroa sig för hur det skulle gå. Kunden berättade att han hade genomgått ett stort antal kurser i retorik under sin karriär. Otaliga mediaträningsprogram, där han övat med hjälp av coacher på hur han skulle föra sig och tala inför en TV-kamera, fanns också med i bagaget. Ingenting hade dock avhjälpt hans oro och nervositet inför varje större framträdande.

Att hitta det underliggande problemet i en sådan här situation kräver lite mer än en timme åt gången. På Life CaP Centret finns många olika kompetenser och vi valde att ta hjälp av en kinesiolog för att härleda problemet och ta reda på var själva grunden till det fanns. Kinesiologen använde mental kinesiologi och använde kundens muskelsystem för att ställa frågor till kundens kropp. Här kommer caseholderns holistiska synsätt in. Hon tog hjälp av kroppsminnen för att härleda problemet. En lögndetektor är konstruerad med samma grund, kroppen minns och indikerar om vi talar sanning eller ljuger.

Med hjälp av mental kinesiologi kunde kinesiologen ta fram vid vilken ålder kundens problem uppstod och caseholdern kunde arbeta vidare. Enligt kundens kropp fanns startupplevelsen till varför kunden mådde så dåligt vid 12 års ålder. Efter ytterligare arbete kunde kunden hitta tillbaka till den situation vid 12-års åler som utgjorde grundbulten. Som ung hade han kommit hem efter att ha bott utomlands med sina föräldrar. Vid skolstarten i Sverige hade han blivit ombedd att ställa sig längst fram i klassrummet och berätta om sin bakgrund och om hur det hade varit att leva utomlands. Han hade tappat en del svenska ord och klasskamraterna hade legat dubbelvikta av skratt. Han blev hämtad direkt efter skolan och gavs inte möjlighet att tala med någon av de nya klasskamraterna. Framträdandet i skolan följdes av en stor oro för att alla i den nya klassen tyckte att han var en tönt och en helt sömnlös natt. Den här händelsen var upptakten till hela vuxenlivets oro för att tala inför publik. När grundhändelsen hade identifierats gick det fort att få bukt med problemet. Klienten var själv förvånad över hur lätt det plötsligt blev att stå på scen.

Det här exemplet beskrev bara ett litet genombrott av den typ som kan bli följden av ett fördjupat arbete med en caseholder. Vi arbetar inte längre med symptomen, oron för att uppträda offentligt. Vi letar reda på den underliggande orsaken till att problemet en gång grundades. På motsvarande sätt kan vi arbeta om det uppstår samarbetssvårigheter, konflikter eller missförstånd. När det gäller elitidrottsmän/kvinnor är frågeställningen ofta varför de inte gör lika bra resultat i skarpt läge som under träningsmatcher, eller varför de inte tar det där sista lilla steget som saknas för att ta första platsen. En coach arbetar ofta med att få ordning på symptomet medan en caseholder kartlägger och tar fram kompetens ur sitt nätverk som tar tag i det ursprungliga problemet. Det här ger en långsiktigt hållbar lösning, eftersom caseholderns arbetssätt leder till att problemet löses uteblir symptomet i framtiden. En coach som stödjer sin klient med att lösa symptomet, kan räkna med att symptomet återkommer eftersom orsaken kvarstår.

Life CaP Centrets verksamhet är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Förutom att arbeta i individuella program och tillhandahålla caseholders, erbjuder Life CaP Centret bl.a. terapeututbildningar, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet, författare.

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47

www.lifecap.se