Conductive

Framgångsrika lösningar på senior- och trygghetsboende, konferens 14-15 mars 2011

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 12:33 CET

Så skapar du efterfrågade och ekonomiskt hållbara alternativ på din ort

Boende för äldre är en högaktuell fråga i många kommuner. Äldreboendedelegationen överlämnade för några år sedan sitt slutbetänkande. Där ville man se ett större utbud av boende för äldre i form av bland annat senior- och trygghetsboende, ett utbud som kommuner och fastighetsbolag nu försöker bygga upp. Men kopplat till den stora uppgiften att förse framtidens seniorer och äldre med attraktiva och kvalitativa boenden finns många utmaningar och frågeställningar som kräver svar!

Vilka koncept fungerar i praktiken?

Vad tycker seniorerna egentligen är ett attraktivt boende? Hur ska du förhålla dig till frågan om nedre och övre åldersgräns? Hur kan ni samverka på orten för att skapa efterfrågat boende? Hur får du god ekonomi i seniorboendet? Hur ger du byggbolagen incitament att bygga tillgängligt boende?

På konferensen kommer vi att se de här utmaningarna i vitögat. Vi kommer att lyssna till dem som hittat vägar att lyckas – både på mindre och större orter. Med stor erfarenhet i ryggen utmanar de dig att tänka nytt kring frågan om framtidens boende för seniorer.

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Strategisk partenering – kostnadseffektiv upphandling av om- och nybyggnation
Lars-Gunnar Sjöö
Bostadsproduktionschef
Uppsalahem AB

Strategier för ett hållbart och attraktivt bostadsbestånd – så tänker Helsingborg!
Eva Adolfson
Strategisk utvecklare
Helsingborgs kommun

Workshop
Effektivare samverkan mellan olika intressenter i kommunen
– praktiska metoder och tillvägagångssätt
Kerstin Kärnekull
Arkitekt och boende i Färdknäppen

För fullständigt program och mer information, klicka här!


Varmt välkommen till en högaktuell konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.