Inspirera

Framgångsrikt företagande!

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 08:34 CET


1, Sätt ut målet och håll riktningen!

Definiera för dig själv vilka dina långsiktiga mål och visioner är med företagandet. Tänk på att göra målet inspirerande, uppnåbart och mätbart. Ditt mål blir en ledstjärna för vilka val du gör, dina prioriteringar och de kontakter du skapar.

 

2, Kommunicera din önskan.

Uttryck vart du vill för dig själv och kommunicera med ditt nätverk och kollegor regelbundet. Genom att kommunicera din önskan befäster du målet hos dig själv och hos andra. Andra kan hjälpa dig med tips, kontakter och att hålla ögonen öppna för dina intressen.

 

3, Gör val i enighet med målen.

Tiden är knapp och vad vi lägger vår tid på som företagare kan vara förenat med framgång och kaos. Gör det som du är bäst på och det som ger dig mest energi och utdelning tillbaka. Våga välja bort i syfte att välja de uppdrag, kontakter, samarbeten eller erfarenheter som för dig mot målet. Tänk också på att ibland är vägen till karriärmålet krokig. Fira dina framgångar längs vägen!

 

4, Sök utveckling.

Som företagare behöver man ständigt vara i utveckling. Man behöver utvecklas både i med och motgång. I medgång, se till att lära av det som fungerar. Hur har du förberett dig, hur tänker du, vilka var dina argument etc. Även att glädjas åt framgångarna är positivt och av stor användning. I motgångar finns det självklart alltid saker att lära. Att något inte fungerar är inte statiskt utan något tillfälligt till du har prövat tillräckligt många gånger för att få det att fungera.

 

5, Agera smart och hållbart

Var sparsam med din energi så den räcker ända fram till målet. Se till att ge dig själv regelbundna pauser även i perioder av hög arbetsbelastning. Skilj på jobb och fritid. Lämna jobbet på jobbet eller knyt arbetet till ett rum eller tidsramar för att fritiden ska ge största möjliga avkoppling och energiåterhämtning.

 

6, Se över din omgivning

Omge dig med människor som utvecklar dig och är en inspiration till att föra dig mot dina företagsmål. Om det finns bakåtsträvare i din närhet som sänder ut negativ energi och sätter käppar i hjulet - se till att kommunicera tydliga gränser mot deras beteende. Dessa bakåtsträvare är till för att utmana dig till att verkligen öva dig på att tro på dina idéer, fokusera på dina mål och skapa kraften du behöver för att fortsätta framåt.

 

7, Avstamp i det som varit och ställ in framtidssiktet

Av yttersta vikt för att lyckas nå toppen är att regelbundet mäta resultat. Självklart kan det ibland kännas som du står och stampar eller går tillbaka i vardagen. Att månadsvis utvärdera ett bra verktyg. Vart har jag/vi kommit? Vad ska vi lägga fokus på och uträtta den närmaste månaden framöver?

 

Jag vill också passa på att berömma dig för att du tagit det modiga steget och förverkliga din idé, starta eget! Du är en inspiration för världen!