SootTech AB

Framgångsrikt innovationsbolag satsar på energibranschen

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 09:01 CET

SootTech har nått stora framgångar inom pappers- och massaindustrin med sin innovativa spetsteknologi. Nu satsar bolaget även på en ny marknad – energibranschen. På Energiutblick finns de på plats i Energimyndighetens monter.

SootTech gjorde sin första pilotinstallation 2007 på Nordic Papers anläggning i Bäckhammar och då med stöd av Energimyndigheten genom deras portfölj CleantechEnergy.  Idag finns utrustningen på fyra fabriker i landet. Energimyndigheten pekar ut tekniken som framgångsrikt exempel på energismarta innovationer.

SootTechs teknik leder till att den mängd ånga som går åt när massaindustrin ska sota sina sodapannor kan minska rejält. Det gör att elproduktionen kan ökas i motsvarande grad.

Efter att ha etablerat sig inom pappers- och massaindustrin väljer nu SootTech att även satsa på energibranschen och det stora avstampet sker på Energiutblick den 13–15 mars i Göteborg.

– Nu är vi redo att möta energibranschen och vi har redan märkt ett intresse för våra produkter. Vår teknik kan på ett lätt sätt öka elverkningsgraden även på värmekraftpannor, säger Erik Dahlén, VD på SootTech.

 – Energibolag som har biopannor och avfallspannor har mycket att vinna på bättre sotning. Med vårt sotoptimeringssystem High Impact Soot System, HISS halveras tiden för sotning, tiden för lastsänkningar för sotning minskar och det minskar slitage från sotångan, säger Erik Dahlén. 

För ytterligare information kontakta:

Erik Dahlén, VD på SootTech, 076-223 37 88, 

E-post: erik.dahlen@soottech.com, www.soottech.com

Mer om SootTech

SootTech utvecklar och säljer utrustning för ombyggnad och effektivisering av sotningssystem inom massa- och kraftindustrin. Företagets produkt High Impact Soot System (HISS) ökar sotblåsarsystemens effektivitet i massabrukens sodapannor. Det är en unik patentsökt lösning som utgår från sotblåsarnas och stoftets egenskaper för att öka rengöringseffekten med upp till 100 procent. Detta samtidigt som man kan minska en ångförbrukning. Ångan kan då istället i stället användas för att generera grön el. Soot Tech grundades 2007 av Erik Dahlén och Chalmers Innovation. www.soottech.com