Lunds universitet

Framstående Alzheimersforskare rekryteras till Lund

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 10:28 CET

Nu kallar Lunds universitet för första gången en professor. Professor Gunnar Gouras, nu verksam vid Weill Cornell Medical College i New York, kommer att komplettera Lunds universitets starka neuroforskning. Gouras har unik kompetens inom basala sjukdomsmekanismer bakom Alzheimers sjukdom.

– Det är oerhört glädjande att Lunds universitet är först ut i landet med att kalla en professor. Genom att kalla professorer kan vi göra flera starka och snabba rekryteringar. Detta blir ett viktigt instrument för att stärka vår internationella konkurrenskraft, säger Lunds universitets rektor Per Eriksson, och fortsätter:
– Professor Gunnar Gouras är en ypperlig rekrytering som vi är mycket stolta över. Vi ser fram emot den förstärkning som hans kompetens innebär för forskningen vid Lunds universitet.

– Spetsforskning inom Parkinsons sjukdom, i kombination med utmärkt klinisk vård av demenssjuka, gör Lunds universitet till en perfekt plats att söka efter ett botemedel mot Alzheimers sjukdom, säger Gunnar Gouras när han motiverar varför han väljer att komma till Lunds universitet.

Den kliniska demensforskningen vid Lunds universitet är idag mycket framstående. Men en viktig pusselbit har saknats - en mer grundläggande experimentell forskning kring de cellulära och molekylära sjukdomsmekanismerna bakom demenssjukdomar som Alzheimers.

– Vi vill stärka vår experimentella forskning samtidigt som vi är angelägna om att forskningen är relevant för hälso- och sjukvården. Vi är därför mycket glada över att kunna rekrytera hit Gunnar Gouras som även har stor erfarenhet av klinisk neurologi och demensvård, säger Patrik Brundin, professor i neurovetenskap och koordinator för Lunds universitets strategiska forskningsområde Multipark (Multidisciplinary Research in Parkinson's Disease).

Gunnar Gouras är en internationellt erkänd forskare som står bakom flera viktiga forskningsfynd de senaste åren. Fynden har visat hur hjärnan påverkas cellulärt och molekylärt vid Alzheimers sjukdom. Gunnar Gouras har under sin karriär varit verksam vid flera av de mest välrenommerade universiteten på USA:s östkust och har även omfattande erfarenhet av undervisning. För tillfället är han professor i neurologi och neurovetenskap vid Weill Cornell Medical College i New York och kliniskt verksam som neurolog vid NewYork-Presbyterian Hospital. Från om med den 1 maj i år kommer han att vara anställd vid Lunds universitet som professor i experimentell demensforskning.

För mer information:
Rektor Per Eriksson, 0708-247106, rektor@rektor.lu.se
Gunnar Gouras, 001-212-746-6598, gkgouras@med.cornell.edu
Patrik Brundin, 0768 865757, patrik.brundin@med.lu.se

Kallelse av professor
I och med att högskolelagen ändrades den 1 januari 2011, som ett led i regeringens ambition att öka lärosätenas självständighet, har Sveriges universitet och högskolor möjlighet att kalla en professor till en professur, dvs. att tillsätta en professor utan föregående ledigkungörelse. Tidigare skulle alla professurer utlysas och tillsättas i konkurrens. Genom att kunna kalla en professor direkt underlättas rekryteringen av internationellt framstående forskare.