ReadSoft

Framstående europeiskt finansinstitut tecknar avtal värt 6,9 MSEK med ReadSoft

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 15:26 CEST

En ledande europeisk finansiell institution har valt ReadSoft för att automatisera hanteringen av korrespondensen med sina kunder. Affären är värd 6,9 MSEK och avtalet tecknades under det tredje kvartalet 2012.

Kundens avdelning för dokumenthantering hanterar miljontals dokument varje år i en snabbrörlig och av stor noggrannhet beroende bransch. ReadSofts lösning kommer inte bara att hantera stora mängder dokument utan även tillhandahålla avancerad klassificering samt korrekt datafångst. Dokumenthanteringen inkluderar alla sorters dokument – från handskrivna dokument till noggranna servicenivåavtal (s.k. SLAs – Service Level Agreements).

Snabbhet och noggrannhet är mycket viktigt inom bank- och försäkringsmarknaden, som ständigt verkar under överinseende av olika tillsynsmyndigheter samt med organisationer som vill skydda och förbättra sitt anseende och förtroende.

-Denna affär visar på ReadSofts kontinuerliga utveckling i hanteringen av alla typer av dokument, och postrumsprocesser, som en del av satsningen på automatisering av affärsprocesser och vår fortsatta expansion inom bank- och försäkringsmarknaden, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. 

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-10-10 kl 13:30.

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.