Serendipity Challenge

Framstående kemiprofessor Sven Lidin tar plats i Advisory board i Diamorph AB.

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 17:07 CEST

Professor Sven Lidin har ett långt förflutet som en auktoritet inom oorganisk kemi. Sedan årsskiftet arbetar professor Sven Lidin på uppdrag av rektorn för Lunds universitet med att bygga upp universitetets forskning inom materialvetenskap och kemi. Professor Lidin är medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och är därtill en erfaren styrelsemedlem och rådgivare till ett flertal teknikföretag.

- Professor Sven Lidin är en av de mest framstående forskarna inom svensk materialforskning. Hans breda erfarenhet och hans nationella och internationella kontaktnät innebär ett uppskattat tillskott för Diamorph. Vi är övertygade om att Sven kommer att utgöra ett viktigt stöd i såväl strategiska frågor som i mer praktiska frågor kring utvecklingsprocesser rörande nya avancerade material, säger Fredrik Svedberg, VD för Diamorph AB.

- Det finns en stor kunskapsbas inom svensk materialforskning. Jag ser Diamorph som ett utmärkt exempel på ett företag som använder sig av denna kunskapsbas för att utveckla nya innovativa produkter. Särskilt intressant är deras produktutveckling inom energiområdet, säger Professor Sven Lidin.

 

 

Diamorph AB strävar efter att driva industrin framåt genom att utveckla och leverera materialbaserade lösningar. Huvudmaterial är avancerade oorganiska material och verksamhetsområden är förnyelsebar energi, industrikomponenter, medicinteknik och försvarsapplikationer. Sedan starten har Diamorph utvecklat, patenterat och levererat en rad produkter i mindre serier. Närmast förestående är en ökning av produktionskapaciteten för att tillgodose det ökade behov av moderna materiallösningar som finns idag.

För mer information kontakta:

Fredrik Svedberg, VD Diamorph AB 
0736-53 68 18

fredrik.svedberg@diamorph.com