Svenska FSC

Framsteg i förhandlingar om kemikalieanvändning

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 11:38 CEST

Under gårdagens extra medlemsmöte i Svenska FSC kring frågan om användning av kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge hittade medlemmarna en väg framåt för hur denna fråga ska kunna lösas.

– Vi har haft ett konstruktivt och positivt möte under ledning av internationella FSC:s högste chef Heiko Liedeker. Det är för tidigt att gå ut med detaljerad information idag men inom två veckor kommer vi att presentera en gemensam överenskommelse om hur snytbaggebekämpning i ett FSC-certifierat skogsbruk får ske, säger Mårten Larsson, organisationens ordförande.

Vid mötet deltog ett 20-tal av föreningens medlemmar. Faktaunderlag presenterades av Plantskyddskommittén, Svenska skogsplantor och Kemikalieinspektionen.

Mer information:
Informationsmaterial från mötet kommer att finnas på www.fsc-sverige.org

För mer information kontakta:
Karin Fällman, skogsbruks- och standardansvarig. Tel: 018-14 15 26, 0708-14 02 92
Eva-Lotta Lindholm, marknads- och informationsansvarig. Tel: 018-14 15 26


Forest Stewardship Council, FSC, är en internationell ideell oberoende medlemsorganisation för certifiering av skogsbruk och skogsprodukter med regler som omfattar sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. I Sverige är ca hälften av skogsmarken, eller drygt 10 miljoner hektar, FSC-certifierad. FSC är det enda globala certifieringssystem som har ett brett stöd av miljöorganisationerna och andra frivilligorganisationer. Svenska FSC har 36 medlemmar.
Läs mer på www.fsc-sverige.org och www.fsc.org