Kristdemokraterna, KD

Framsynt lärarutbildning stärker eleverna

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 17:05 CET

 

– Jag är mycket nöjd med den nya lärarutbildningen. Den har tydligt fokus på att lärarna på ett bra sätt ska möta eleverna kunskapsmässigt och socialt.
Det säger Gunilla Tjernberg, Kristdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor, med anledning av att lärarutbildningspropositionen presenterades under torsdagen.

– Kunskaper om läs- och skrivutveckling och om barns kommunikation och språkutveckling bör vara en väsentlig del av kompetensen för lärare inriktade på förskoleklass och grundskolans tidigaste år. Att en fjärdedel av de lärare som idag undervisar 7–11-åringar i matematik saknar utbildning i ämnet är ett illustrerande exempel på de brister som skapats av dagens lärarutbildning.
– I dagens lärarutbildning har studenterna valt bort förskolläraryrket, vilket i sin tur har skapat en brist på förskollärare. Med en egen examen kan vi både utveckla yrkesidentiteten och lägga en grund för en ökad rekrytering.
– Med grundlärarexamen med inriktning mot årskurs 4–6 skärps kraven när det gäller både ämnesbredd och ämnesfördjupning betydligt. Det är bra, liksom det ökade fokus som finns på ämneskunskaper i ämneslärarutbildningen.
– Undervisningen i skolan och verksamheten i förskolan måste utformas så att elevernas och barnens behov och förutsättningar tillgodoses. Allt eftersom eleverna blir äldre ska de få möjlighet att fördjupa sina kunskaper, bland annat mot sina intresseområden. En av de grundläggande förutsättningarna för detta är att det finns tillgång till kompetenta lärare och förskollärare som har relevanta kunskaper, säger Gunilla Tjernberg.

För mer information:

Gunilla Tjernberg
Riksdagsledamot (KD)
Mobil: 070-343 97 64

Marie Skogward
Pressekreterare
Mobil: 076-527 25 03

Hemsida:
www.kristdemokraterna.se

Bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se