Luleå Kommun

Framsynta politiker satsade rätt på kollektivtrafikförändringen

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 21:00 CEST

Nu har Luleås politiker fått svart på vitt att satsningen var riktig på en ny huvudhållplats på Smedjegatan och ett nytt linjenät för lokaltrafiken. Luleåborna rankar sitt trafikbolag
(LLT) i absolut särklass bland de 20 bolag som Sveriges Lokaltrafikförening redovisar i en nyligen genomförd enkät.

På frågan om möjligheterna att åka kollektivt har förbättrats senaste året svarade 71 % av luleåborna att det skett medan närmaste konkurrent, Halmstad, fick värdet 41 %. Genomssnittet för alla 20 bolag blev 29 %.
– Luleås politiker och ansvariga tjänstemän har varit framsynta och bör känna sig stolta över det positiva omdömet som luleborna nu lämnat ett tydligt kvitto på. Det handlar om att man som resenär med LLT inte bara upplever en förbättring utan att det blivit enklare och tryggare att åka buss. Bolaget upplevs ha tagit till sig viktiga önskemål som handlar om avgångstider, kortare restider, bättre linjesträckning, säger Ange Björk, vd i LLT

I LLT:s stora omstruktureringsprojekt av kollektivtrafiken som kallas för Buss2002 ingår även införandet av ett särskilt informationssystem som ger aktuell information i realtid när bussen anländer. Detta har tagits emot mycket positivt och tillsammans med det nya stjärnformade linjenätet har resandet ökat mycket mer än vad som förväntades. I sin tur medför detta också stora miljövinster i form av minskade luftföroreningar.

Under perioden januari – september i år har resandevolymen ökat med 14 %. Bolagets helårsprognos pekar mot att 3,4 miljoner resande kommer att åka med LLT. Det motsvar en ökning med 400 000 resor jämfört med fjolåret. I intäkter motsvarar denna resandeökning ungefär 2 miljoner kronor i ökad omsättning.

LLT:s och kommunens lyckade satsning på kollektivtrafikomläggningen har blivit lite grann av skolexempel för övriga kolleger i landet. Redan nu har vissa kommuner gjort studiebesök och studerat hur Luleå gjort och vad som varit viktiga framgångsfaktorer i Luleås modell. Men
företaget slår sig inte till ro och bidar tiden an.
– Det är nu utmaningen börjar på riktigt, säger Ange Björk. Vi ska fortsätta att arbeta med att hålla en hög kvalitet och service i hela verksamheten och samtidigt förbättra informationen för att dra till oss fler resenärer. Vi har starka argument för att fler ska åka med LLT. Därför kommer vi att öka informationen mot företag för att samverka med dem i
marknadsföringen av våra tjänster via kollektiva rabatter. Allt för att visa att vi ger en hög samhällsnytta och tillför medborgarna en ökad trygghet och förbättrad miljö genom att resa kollektivt.

Referens. Ange Björk, vd LLT, tel 070-6525501