MSfonden

Framtid och hälsa på Internationella MS-dagen den 25 maj

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 11:15 CEST

Den 25 maj inträffar Internationella MS-dagen runt om i världen. Syftet med dagen är att sätta den neurologiska sjukdomen multipel skleros i fokus och höja medvetenheten om vad det innebär att leva med sjukdomen. I Sverige hålls under Internationella MS-dagen ett öppet, kostnadsfritt seminarium – ”Utveckling med utmaning” – för att bland annat lyfta de senaste tankarna kring hur MS-vården bör utvecklas framåt.

Internationella MS-dagen är ett årligen återkommande arrangemang och får olika fokus beroende på var i världen man tittar. I Sverige håller MS-fonden i år ett kostnadsfritt seminarium, öppet för alla, på Fyrishov i Uppsala. Seminariet hålls i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala under rubriken ”Utveckling med utmaning”. Under seminariet tittar man också på de positiva effekter fysisk aktivitet och strukturerad träning kan ha för den som lever med MS.

Seminariet inleds med en föreläsning av Joachim Burman, överläkare vid Neurologkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han pratar om de största utmaningarna för MS-vården i Sverige. Därefter talar Jessica Ågren, leg. sjuksköterska vid Rehabiliteringsmedicinska mottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala om blås- och tarmbesvär vid MS. Avslutningsvis pratar Anna Renberg, leg. fysioterapeut, och Cathrine Göransson, leg. sjuksköterska, även de från Rehabiliteringsmedicinska mottagningen, om hur man själv kan påverka sin hälsa genom goda levnadsvanor.

I samband med seminariet kommer det att finnas möjlighet för deltagarna att prova på och få information om balans- och stabilitetsträning, styrketräning och yoga.

– Vi hoppas kunna bidra till en ökad medvetenhet kring och om MS med vårt seminarium. Vården står inför ett antal utmaningar och vi vill på det här sättet bidra till att fler känner sig beredda att möta de utmaningarna, säger Jonas Weiger, ordförande för MSfonden, som står som arrangör för Internationella MS-dagen i Sverige.

Seminariet ”Utveckling med utmaning” äger rum den 25 maj kl 9.15–15.15 på Fyrishov i Uppsala och är ett samarrangemang med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mer information finns på www.msfonden.se. Där finns även seminarieprogrammet i sin helhet att ladda ned.

För mer information, kontakta:

Sanna Ohlander, MSfonden, 0708 49 48 90, sanna.ohlander@me.com

Om MS-fonden (EMSF)

MS-fonden (European MS Foundation) arbetar för att förbättra situationen för dem som har MS. Det gör vi genom att verka inom tre områden: rehabilitering, kunskap och forskning. MS-fonden är en av Svensk Insamlingskontroll godkänd insamlingsorganisation. Bidrag och gåvor kan sättas in på något av fondens 90-konton, plusgiro 90 01 38 - 9 eller bankgiro 900-1389.

För mer information, kontakta:

Sanna Ohlander, MSfonden, 0708 49 48 90, sanna.ohlander@me.com

Om MS-fonden (EMSF)

MS-fonden (European MS Foundation) arbetar för att förbättra situationen för dem som har MS. Det gör vi genom att verka inom tre områden: rehabilitering, kunskap och forskning. MS-fonden är en av Svensk Insamlingskontroll godkänd insamlingsorganisation. Bidrag och gåvor kan sättas in på något av fondens 90-konton, plusgiro 90 01 38 - 9 eller bankgiro 900-1389.