Avesta kommun

Framtida boende för äldre i Avesta

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2015 13:07 CET

Medierna inbjuds att närvara vid en workshop om framtidens boende för äldre i Avesta. I Avesta är var fjärde invånare 65 år eller äldre och antalet personer som är 80 år och äldre kommer att fördubblas inom några decennier. Hur ser boendet för Avestas äldre befolkning ut idag och i framtiden? Vad bör beaktas i planering och utformning av boende och närmiljö för äldre?

Tid och plats

torsdag 12 mars
kl 13.00-17.00
Verket, Rostugnshallen

I workshopen medverkar bland annat Lars Isacson, kommunalråd och Leif Wikman från Wikman-konsult som har erfarenhet inom samhällsplanering inriktning bostadsfrågor och äldre- och handikappfrågor. Wikman-konsult har under hösten genomfört en tillgänglighetsinventering av samtliga flerbostadshus i Avesta.

Till workshopen är kommunala politiker och tjänstemän inbjudna såväl som byggföretag, bostadsfastighetsägare, pensionärsråd och handikappsråd.

Välkommen!

Kontaktperson
Bo Eriksson
Utredare, Omsorgsförvaltningen.
0226-645 345
070-57 35 810
bo.eriksson@avesta.se

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.