Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Framtida medicin kan dämpa sug efter alkohol

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:01 CET

Både alkoholkonsumtion och alkoholens belönande effekter skulle kunna minskas med läkemedel som höjer glycinnivån i hjärnan. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Alkoholberoende är en av våra stora folksjukdomar och har vittgående medicinska, sociala och ekonomiska konsekvenser, både för individen själv och för samhället. Tyvärr fungerar dagens läkemedel inte för alla utan bara för en liten minoritet av patienterna. Behovet av nya läkemedel är därför stort.

Alkohol aktiverar hjärnans dopaminförande belöningssystem, en urgammal och viktig nervkrets som förmedlar välbefinnande vid beteenden som gynnar överlevnad, till exempel födointag eller fortplantning. När dopamin utsöndras blir de flesta upprymda och stimulerade och får en känsla av välbehag, något som för vissa är en stark drivkraft till att dricka alkohol igen.
- Vid ett kroniskt alkoholintag anpassar sig nervcellerna till alkoholen och belöningssystemet byggs om, så att personen måste dricka för att kunna fungera och må normalt, säger avhandlingens författare Helga Höifödt Lidö.

Hur alkohol frisätter dopamin i hjärnan har hittills varit okänt. Den forskargrupp som Helga Höifödt Lidö ingår i, har arbetat med att ta reda på alkoholens effekter i belöningssystemet och gruppen har bland annat upptäckt att en receptor för glycin är en viktig angreppspunkt för alkohol.

Detta fynd har Helga Höifödt Lidö arbetat vidare med i sin avhandling. Hennes resultat visar nu att substanser som blockerar aminosyran glycins återupptag, glycinåterupptagshämmare, kan bli ett nytt behandlingskoncept för alkoholism och ett sådant läkemedel testas nu i en klinisk studie på alkoholister. Dessa substanser skulle också kunna förhindra utvecklingen av alkoholberoende hos dem med en riskfylld alkoholkonsumtion.
- Mina avhandlingsresultat visar att två olika glycinåterupptagshämmare ger en robust och långvarig sänkning av alkoholintaget hos råttor samtidigt som alkoholens dopaminstimulerande och belönande effekter motverkas.

Avhandlingen är ett exempel på hur hypotesdriven grundforskning kan generera förslag på nya behandlingsprinciper för svåra folksjukdomar.

 

För mer information kontakta:
Doktorand Helga Höifödt Lidö, telefon: 031-786 3919, 0709-179 311, e-post: helga.lido@neuro.gu.se

Handledare:
Professor Bo Söderpalm, telefon 031-342 6401, e-post: bo.soderpalm@neuro.gu.se
Opponent: Professor Rainer Spanagel, Central Institute of Mental Health, University of Heidelberg, Tyskland

Avhandling för medicine doktorsexamen vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Avhandlingens titel: Preclincal Investigations of GlyT-1 Inhibition as a new Concept for Treatment of Alcohol Dependence

Avhandlingen är försvarad.

Läs hela avhandlingen här: http://hdl.handle.net/2077/23941

Ulrika Lundin
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 070-775 8851
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4000 grundutbildningsstudenter och 1000 doktorander. Antalet anställda är 1500, varav 850 är forskare och/eller lärare.