Falkenbergs kommun

Framtida skolorganisation i Falkenbergs kommun kan kräva stora investeringar

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 13:50 CEST

Det blir framöver stor brist på grundskoleplatser i Falkenberg och utmed kustremsan, medan det är överskott i Ullareds skolområde. Samtidigt behöver kommunen renovera och bygga ut skolorna för stora summor. Det visar en ny sammanställning. 

Den går nu vidare till skolpolitikerna som i år väntas ta beslut om en framtida skolorganisation. Om det blir aktuellt att bygga nytt eller att lägga ner någon skola avgörs detta i kommunfullmäktige.

Som i ett led att skapa framtidens grundskola i Falkenbergs kommun har samhällsbyggnadsavdelningen tittat på vad det kostar att ställa om samtliga kommunens grundskolor till antingen F-6-skolor eller F-9-skolor. Till sin hjälp har man bland annat haft en nyligen gjord befolkningsprognos över antalet barn i de nuvarande skolområdena.

Brist på grundskoleplatser
– Vi behöver investera hundratals miljoner kronor framöver i olika lokallösningar. Befolkningsprognosen visar att vi framöver har brist på grundskoleplatser utmed kustremsan och då framförallt i Falkenbergs tätort, medan det är kapacitetöverskott i Ullareds skolområde, säger Irene Wigroth, chef för bygg- och projektenheten vid Falkenbergs kommun.

Del i en stor grundskoleutredning
Underlaget går nu vidare till barn- och utbildningsnämnden och blir en del av en större grundskoleutredning. Under året väntas barn och utbildningsnämnden ta beslut om hur skolorna i kommunen ska vara organiserade. Om det blir aktuellt med nybyggnation eller nedläggningar kommer frågan att avgöras av kommunfullmäktige.

– Det är viktigt att vi gör ett så bra underlag som möjligt så politikerna kan fatta ett beslut som är långsiktigt, säger Jörgen Frostlund, skolchef vid Falkenbergs kommun.

Behovet att renovera och bygga ut skollokalerna i kommunen beror på två delar.

  • När skolan organiserar sig till en F-6-skola, respektive F-9 skola, behöver skolorna slöjdsalar, nya salar och hemkunskapssalar för att kunna leva upp till läroplanen.
  • Befolkningsprognosen visar att eleverna blir fler och nuvarande lokaler inte räcker till.

Möjliga osäkerhetsfaktorer
Befolkningsprognosen bygger på faktiska siffror per upptagningsområde mellan åren 2012 och 2016 samt schablon över framtida byggnation. Det finns dock en rad osäkerhetsfaktorer vad gäller befolkningsprognosen.

– Även om vi har skapat förutsättningar för bostäder genom detaljplaner så är det inte säkert att personer med barn väljer att bosätta sig där, säger Irene Wigroth.

Falkenberg är en tillväxtkommun med 43 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".