Svensk Musik och Teater

Framtiden är rörelse

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 13:18 CEST

Ett nytt föredrag om framtiden

Vad är framtidens melodi?
Vad kommer framtidens lyckosamma entreprenörer att vara bra på?
Vilka brister kommer att hindra oss?

Erik Winqvist drar paralleller till vad som varit brist- och framgångsfaktorer under industrialismen (produktionsmöjlighet, försäljningskapacitet, marknadsföring och pengar).

Vad är det som kommer att vara bristvara/framgångsfaktor i framtiden?

Han sammanfattar svaret som ”rörelse” och menar att rörelse är viktigast när vi skapar de goda företagen och det goda samhället.

Erik Winqvist är artist med ett förflutet inom industrin, han är också en engagerad samhällsdebattör. Just nu arbetar han med en teaterföreställning med samma namn som föredraget.
Han berättar även om hur arbetet med föreställningen framskrider.
Om tiden räcker får föredragslyssnarna se avsnitt ur teaterföreställningen.

Information: info@winkir.se eller 0708 77 66 67 www.erikwi.se

Teater är omvälvande
www.svenskmusikochteater.se