Företagarna Västra Götaland

Framtiden ser ljus ut för småföretagarna i Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 12:07 CET

Småföretagskonjunkturen har förbättrats kraftigt sedan vårens mätning. Uppgången i länet är något starkare än i riket som helhet, både inom industrin och tjänstesektorn och man förväntar sig en kraftig tillväxt under de kommande tolv månaderna. Men bristen på lämplig arbetskraft kan sätta käppar i hjulet.

Sysselsättningstillväxten i länet fortsätter att öka och ligger strax ovanför rikssnittet. Den förväntas öka kraftigt under det kommande året framförallt inom industrin. På samma gång uppger företagarna i länet brist på lämplig arbetskraft som det främsta tillväxthindret och 35 % av industriföretagen uppger att de tvingats tacka nej till order på grund av brist på arbetskraft.

- Framför allt är det bristen på yrkesutbildad personal som sätter käppar i hjulen. Vi behöver fler unga som satsar på t ex lärlingsutbildningar, säger regionchef Maria Derner.

Omsättningstillväxten har vuxit kraftigt i länet och 56 % av företagen uppger en ökad omsättning i höstens mätning. Framför allt är det industrin som sett en ökning av omsättningen. En fortsatt förbättring väntas under det kommande året.

Orderingången fortsätter att förstärkas och 54 % av småföretagen rapporterar en ökning av orderstocken. En något dämpad tillväxt förväntas dock under kommande år.

Tillväxten av lönsamheten har också förbättrats kraftigt och en fortsatt kraftig ökning väntas inom den kommande tolvmånadersperioden både inom industrin och tjänstesektorn.  

Kapacitetsutnyttjandet är fortsatt relativt lågt inom tjänstesektorn, liksom i resten av landet, 48 % av tjänsteföretagen uppger att de jobbar för fullt, vilket kan jämföras med 63 % inom industrin.

76 % av Västra Götalands småföretag uppger att det finns goda expansionsutsikter på sikt, en andel som är i linje med riket som helhet. Den största konjunkturrisk som småföretagen själva ser är att omvärldskonjunkturen försämras. Den näst största är högre priser på råvaror och energi.

- Det finns en osäkerhet om framtiden och företagarna vill inte dra på sig för stora kostnader. Det är därför vi på Företagarna lyfter fram behovet av sänkta arbetsgivaravgifter, säger Maria Derner.

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna och Swedbank. Undersökningen omfattar 4 150 företag över hela landet med 1-49 anställda.  

För rapporten se www.foretagarna.se/vg

För mer information:
Maria Derner, Företagarna, 0707-75 84 60

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare varav cirka 55 000 är direktanslutna medlemmar och 15 000 via anslutna branschförbund.