Edge HR

Framtidens arbetsmiljö; Aktuellt seminarium om det senaste inom arbetsmiljöforskningen

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 15:48 CEST

Kerstin Ekberg, professor, Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, Linköpings universitet redogör för sin aktuella forskning; Slående resultat:

- Arbetsledare saknar förståelse för vissa former av besvär.

- Saknar kompetens och kunskap om de principer som krävs för arbetsanpassning

Arbetsmiljön behandlas även utifrån ett lönsamhetsperspektiv och vi bjuder på tips om hur du kan göra analyser och bygga system för ständiga förbättringar för att minimera risker och ständigt förbättra såväl arbetsmiljö samt företagets lönsamhet.

Program:

- Vad är en god arbetslivsinriktad rehabilitering?

Forskningsredovisning avseende vad som sker idag och i morgon och hur detta kommer att påverka individer, grupper och organisationer.

I framställningen kommer olika synsätt på arbetslivsinriktad rehabilitering att belysas. I de sammansatta åtgärder som krävs för att främja återgång i arbete är hälso- och sjukvården, försäkringskassan, arbetsgivaren och den sjukskrivne själv de huvudsakliga aktörerna.

I många fall har de olika aktörerna olika målbilder, kommunikationen är oklar och man har olika uppfattningar om sina möjligheter och mandat för att stödja i rehabiliteringsprocessen. I framställningen kommer de viktigaste vetenskapliga resultaten avseende vad som utgör kärnan i en god arbetslivsinriktad rehabilitering att diskuteras.

- Hur agerar vi som arbetsgivarorganisation?

• Hur påverkar vi regler och krav från samhället?
• Hur sprider vi information och tolkningar?

- Lyckade projekt

• Hälsa och produktivitet – arbetsmiljön som drivkraft till ökad arbets-tillfredsställelse och lönsamhet

- Ständiga förbättringar

• Riskanalyser och förbättringsarbete


Föreläsare:

Kerstin Ekberg, professor, Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, Linköpings universitet
Gunnar Aronsson, professor, Arbetslivsinstitutet
Hans Granqvist, förbundssekretare, Kommun- och Landstingsförbundet
Kenny Kvarnström, Teknikföretagen, produktkrav och miljö
Pontus Roos, director, R.R. Institute of Applied economics
Bosse Lundgren, arbetsmiljökonsult

Kontakt
Helene Blomqvist 08-08-587 670 41

Om Thomson Fakta
Thomson Fakta (www.thomsonfakta.se) är ett informationsförlag inom den internationella informationskoncernen The Thomson Corporation. Thomson Fakta har funnits sedan 1979 och omsätter idag ca 160 miljoner kronor. Thomson Fakta är en ledande leverantör av integrerade informationslösningar och tillhandahåller information, verktyg till programvara och applikationer inom områdena juridik, skatt/ekonomi samt HR. The Thomson Corporation är noterat på börserna i New York och Toronto (NYSE, TSX:TOC).