Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Framtidens boende finns i Svenljunga

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 09:55 CEST

En begynnande trångboddhet på Naturbruksgymnasiet i Svenljunga har mynnat ut i ett spännande experiment om morgondagens boende. I ett möte mellan traditionell timringsteknik och senaste miljöteknik har skolan skapat en jaktstuga, som trots moderna bekvämligheter, är helt frikopplad från elnätet.
– Vi hoppas kunna inspirera många med det här projektet, säger läraren Ingemar Hedin.

När Naturbruksgymnasiet för ett par år sedan behövde någonstans att bedriva sin jakt- och viltvårdsundervisning valde man att lösa lokalbehovet med ett byggprojekt som med tiden utvecklats till en manifestation för hur sol-, vind och bioenergi kan kombineras med senaste ackumulerings- och It-teknik.

Den nya utbildningslokalen är skapad av 180 år gammal fur och tätad med lindrev, uråldriga metoder som kontrasterar stark mot husets raffinerade energisystem. Komfortvärmen regleras med en fjärrstyrd vattenmantlad pelletskamin som kopplats till GSM-nätet och aktiveras med SMS före ankomst. Grundvärmen fås via solceller på taket som leds ner i ett stenmjölslager på 100 kubikmeter under huset.

– Metoden med värmeackumulering i stenmjöl är ny och figurerar än så länge bara i ett fåtal sammanhang, varför det är extra spännande att anamma detta. Fördelen med stenmjöl, jämfört med exempelvis sand, är att det kan packas extremt hårt vilket gör värmen ackumuleras bättre säger Ingemar Hedin.

– Till hösten kompletterar vi solenergin med ett trettio meter högt vindkraftverk. En investering som möjliggörs tack en större donation från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Kombinationen av sol och vindkraft gör att vi bättre garderar oss mot vädrets makter, menar han.

Stugan, som skapats i ett och ett halvt plan, är försedd med såväl kök som våtutrymmen. Allt vatten från kök och dusch passerar genom en värmeväxlare som tar till vara värmen och utnyttjar den för förvärmning av kallvattnet.

Naturbruksgymnasiets stugprojekt har rönt mycket uppmärksamhet i olika sammanhang och en mängd företag har anslutit till projektet.

Det är inte bara de egna eleverna som kommer utbildas i lokalen. Stugan kommer även användas för kommersiell kursverksamhet inom jakt och viltvård då Naturbruksgymnasiet behöver öka sin självfinansieringsgrad. Ett tema är bland annat är vildsvinsträning för jakthundar:

– Den kraftigt ökade vildsvinsstammen i Sverige har skapat en stor efterfrågan på detta. I anslutningen till stugan finns såväl ett hjort- som vildsvinshägn och med åtta sovplatser finns även möjlighet för övernattning, säger Ingemar Hedin.

Vad som ursprungligen startade med en kurs i timringsteknik för att lösa ett lokalbehov har snart utvecklats till ett komplett demonstrationshus för det energiautonoma boendet. Ingemar Hedin hoppas att många, inte minst husägare, ska inspireras av projektet.

– Under tiden drar vi nytta av vår nya stimulerande studiemiljö.