Eskadern Företagsutveckling AB

Framtidens CFO förklarar vikten av att hålla uppe prisnivån

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 11:14 CEST

I samband med att lågkonjunkturen håller på att fördjupas utsätts många företag för en stark prispress.

Exempel: Ett företag upplever sig tvingat att minska sitt försäljningspris med 4 % för att inte tappa en stor order. Nu får Framtidens CFO en pedagogisk utmaning i att förklara för övriga i ledningsgruppen vad som krävs för att kompensera för en minskning av försäljningspriset. En möjlighet skulle kunna vara att förhandla om en utökad ordervolym. Alla i ledningen har dock inte förstått hur stor volymökningen måste vara för att bibehålla den ursprungliga bruttovinsten. Givet en bruttovinstmarginal på 20 % visar CFO med ett exempel att försäljningsvolymen måste öka med hela 25 % för att bruttovinsten inte ska påverkas negativt.

Ledningen inser snabbt att en sådan ökning av volymen inte enkelt kan realiseras. Vikten av att försöka hålla fast vid offererat pris blir därmed högst relevant och istället försöka hitta andra sätt att vinna affären.

Eskadern tillhandahåller stöd som hjälper CFO att kunna tillföra pedagogiska analyser som enkelt kan förmedlas till övriga ledningen.

Den 18 oktober har vi ett frukostmöte där vi presenterar dessa lösningar. Seminariet är helt kostnadsfritt och vi bjuder på en god frukost.

Anmäl dig på: seminarium@eskadern.se. Begränsat antal platser.
Tid: den 18 oktober kl. 08.00 – 10.00
Plats: Star Bowlings konferensanläggning på Odinsgatan 8, Göteborg

Eskadern Företagsutveckling AB bildades 1988, som ett av de första konsultföretagen i Sverige att arbeta med ledningsstöd. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa organisationer inom både näringsliv och offentlig sektor.

Vi har en unik kompetens med att kombinera utveckling av verksamhet, organisation och ledarskap. För oss är detta ledning och styrning.

Med rätt dialog sker de nödvändiga beteendeförändringar som krävs för att uppnå effektivitet i organisationen. Vi är stolta över att vara ledande i dialogutveckling mellan management och business control. Våra ledord är resultatinriktning, engagemang och nära relation till kunderna.