Eskadern Företagsutveckling AB

Framtidens CFO förmedlar pris- och volymavvikelser

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 17:14 CEST

En av de viktigaste frågorna för ett företag är att bestämma sin prisstrategi. Anta att företaget beslutat att öka priserna. För att veta om man lyckats följa sin prisstrategi analyserar CFO pris-, volym- och mixavvikelser i förhållande till budget eller föregående års utfall. Anta att budgeterad bruttovinst för perioden var 1000 och faktiskt utfall 1200.

Hur lyckades vi då med våra prisökningar?

Analysen visar att:
- försäljningspriserna har en negativ avvikelse mot budget på -100  
- försäljningsvolymen har ökat under perioden, med en avvikelse på +400  
- de ökade inköpspriser har medfört en negativ avvikelse på -100 för KSV

Den ökade bruttovinsten (+200) har enbart skett genom större efterfrågan på produkterna, inte genom att försäljningspriserna ökats!

På vad sätt och till vem ska CFO förmedla detta?
Försäljningspriser och försäljningsvolymer är försäljningsorganisationens ansvar, medan prisutvecklingen på sålda varors kostnad är inköpsavdel-ningens ansvar.

För att enkelt kunna göra denna typ av analyser har vi lösningar som snabbt räknar ut och ger en visuell överblick över hur pris-, volym-, mix- och valutaavvikelser utvecklas, både på övergripande nivå och på ansvar för enskilda säljare, samt per kund, produkt, etc.

Genom smarta visuella format och koppling till ansvar kan CFO föra en konstruktiv dialog med de ansvariga.

Vi kommer att visa dessa lösningar vid frukostmöten klockan 08.00 - 10.00 den 18 oktober hos oss på Odinsgatan 10 i Göteborg. Är du intresserad av att delta ber vi dig anmäla intresse på seminarium@eskadern.se.

Eskadern Företagsutveckling AB bildades 1988, som ett av de första konsultföretagen i Sverige att arbeta med ledningsstöd. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa organisationer inom både näringsliv och offentlig sektor.

Vi har en unik kompetens med att kombinera utveckling av verksamhet, organisation och ledarskap. För oss är detta ledning och styrning.

Med rätt dialog sker de nödvändiga beteendeförändringar som krävs för att uppnå effektivitet i organisationen. Vi är stolta över att vara ledande i dialogutveckling mellan management och business control. Våra ledord är resultatinriktning, engagemang och nära relation till kunderna.