Eskadern Företagsutveckling AB

Framtidens CFO parerar med kortprognoser

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 08:54 CET

Det riktas ofta kritik mot budgeten som en tung och kostsam process som skapar lite värde. Nya metoder har presenterats såsom budgetlös styrning där företagets processer anpassas i takt med omvärldsförändringar och kombineras med ett engagerande ledarskap som skapar inre motivation hos medarbetarna.

Allt visar på att omvärlden idag förändras i snabbare takt än för bara ett par år sedan, och oavsett om man använder sig av budget eller ej, så innebär styrning idag att ledningen tidigt måste kunna se vart verksamheten är på väg och kunna styra och anpassa efter aktuella förutsättningar.

En av våra kunder har på framgångsrik väg implementerat ett signalsystem som ger dem möjlighet att agera tidigare och med bättre precision. En av framgångsfaktorerna har varit att, baserat på en tremånaders rullande prognos, parera för eventuella omvärldsförändringar. Detta ger dem möjlighet att anpassa sina beslut och att tidigt se var i verksamheten olika risker föreligger.

En nyckel till denna framgång har varit transparens i siffrorna så att man kan följa utvecklingen från en agregerad nivå ned till enskilda enheter. Denna möjlighet har skapat en mer öppen organisation som främjat dialogen och stärkt möjligheten till tidigt agerande.

I dagsläget har dessa nyckelfaktorer lett till att styrningen sker enklare baserat på den löpande och framtida riskbedömningen. Allt ligger i styrkan att kunna beräkna tidsserier och att visualisera utvecklingen så att alla i organisationen kan tillgodogöra sig informationen och på så sätt ta ansvar.
IT-stödet heter Empower och kommer från Metapraxis i London.

Står ert företag inför liknande utmaningar när det kommer till frågor inom styrning och ledning? Vi har lång erfarenhet och har sett våra kunder nå stora framgångar. Ta därför gärna tillfället i akt och hör av er för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte.

 Kontakta oss på info (at) eskadern.se

Eskadern Företagsutveckling AB bildades 1988, som ett av de första konsultföretagen i Sverige att arbeta med ledningsstöd. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa organisationer inom både näringsliv och offentlig sektor.

Vi har en unik kompetens med att kombinera utveckling av verksamhet, organisation och ledarskap. För oss är detta ledning och styrning.

Med rätt dialog sker de nödvändiga beteendeförändringar som krävs för att uppnå effektivitet i organisationen. Vi är stolta över att vara ledande i dialogutveckling mellan management och business control. Våra ledord är resultatinriktning, engagemang och nära relation till kunderna.