Teknologisk Institut

Vad har klimatförändringarna för effekt på dricksvattnet?

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 16:03 CET

Rent vatten är en absolut nödvändighet för människors hälsa. Hur ska vi klara framtidens utmaningar när det kommer till hanteringen av dricksvatten? Här är konferensen som greppar frågan och utreder möjliga lösningar med hjälp av experter och framgångsrika praktikfall.

Konferensen gästas av bland annat professor och klimatexpert Sten Bergström som belyser klimatförändringarnas effekt på dricksvattnet. Hör också Tove Kanstedt från Sweco Environment som diskuterar utmaningarna och framgångsfaktorerna vid arbete med vattenskyddsområden.

På plats finns även representanter från Livsmedelsverket och Dricksvattenutredningen samt lärorika praktikfall från bland annat NSVA och Kristianstads kommun.

Ur programmet:

  • Utmaningar för framtidens dricksvattenförsörjning.
  • Förorenat vatten i Kristianstads kommun – lärdomar från krisarbetet.
  • Så undviks problemet med bakterietillväxt i dricksvattenrör.
  • Förnyelse av ledningsnät – vad kan du och vad bör du göra?
  • Kemiska och mikrobiologiska hälsorisker samt krishantering vid förorenat dricksvatten - handlingsplaner och strategier.

Läs mer och anmäl dig här

Varmt välkommen! 

Projektledare, Sara Karlsson
E-post: saka@teknologiskinstitut.se
Telefon: 076-527 55 70

Teknologisk Institut är Nordens största utbildningsföretag för kurser, konferenser, och YH. Vi har utbildningarna som gör skillnad för dig och din verksamhet, som gör er lönsammare, kunnigare och effektivare. Varje år utbildar vi närmare 12.000 personer inom våra kursverksamheter, främst inom Bygg, Fastighet, El, VVS, Energi m.m. Inom Konferenser riktar vi oss främst på skola- och utbildning, hälso- och sjukvård, infrastruktur och samhällsbyggnad, energi, miljö och teknik.