FORES

Framtidens flyktingmottagande: Hur ska det se ut?

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2017 10:05 CEST

När: Onsdag 27 september, klockan 10:00–12:00
Var: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm
T-bana: T-Centralen / Rådhuset

Integrationen är en av våra största samtidsutmaningar, men diskussion är just nu avslagen. Vi ser därför det som ett utmärkt tillfälle att bjuda in till seminarium och lyfta fram möjliga vägar framåt.

Både Mottagandeutredningen och Arbetsmarknadsutredningen kommer att redovisas under hösten och kommer vara en viktig del i debatten om utformningen av det framtida flyktingmottagandet. Vi vet alla att den första tiden i landet spelar stor roll för etableringen i Sverige och utredningarna förväntas vara vägledande i just detta.

Seminariet tar avstamp i de båda utredningarna och får en inblick i vilken riktning de kommer att ta. Vi blickar sedan tillbaka på tidigare initiativ, bl.a. etableringsreformen, för att se vad vi kan lära av tidigare misstag. Vad säger forskningen? Seminariet avslutas med en paneldiskussion med representanter från rikspolitiken, kommunerna och oppositionen.

På scen

  • Anders Kessling, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartemet
  • Per-Arne Andersson, chef utbildning och arbetsmarknad, SKL
  • Soledad Grafeuille, Arbetsmarknadsutredningen
  • Maria Nordin Skult, Mottagandeutredningen
  • Catharina Bildt Grape, VD och seniorkonsult
  • Pernilla Andersson Joona, docent i nationalekonomi vid SOFI, Stockholms universitet
  • Gulan Avci, ledamot fullmäktige Stockholm stad (L)
  • Minna Ljunggren, programchef på Fores migrationsprogram

För vidare information kontakta:
Robert Englund, kommunikationsansvarig @: robert.englund@fores.se
Minna Ljunggren, programchef för Migration och integration @: minna.ljunggren@fores.se

Kontakta oss gärna om ni vill intervjua någon av panelisterna!

Anmäl dig här!

Seminariet livestreamas även på vår Facebook

Varmt välkomna!

Fores, den gröna och liberala tankesmedjan
www.fores.se I Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat och miljö, migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer och det digitala samhället. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang.

Läs mer om Fores här!