Region Gävleborg

Framtidens företagande – Gävleborg först i landet

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 15:59 CEST

Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg driver, tillsammans med motsvarande organisationer i Dalarna och Värmland, ett projekt för att sprida kunskap om och stärka de Kulturella och Kreativa Näringarna, KKN. Som ett led i detta har projektet arbetat fram ett koncept för information till affärs- och finansieringsrådgivare. Gävleborg är först i landet med detta. Almi centralt visar nu stort intresse för att sprida detta till alla sina rådgivare.

I morgon, onsdag 20 oktober, är affärs- och finansieringsrådgivare från hela regionen inbjudna till en dag om affärslogik och värdering av nya branscher. Det är Almi tillsammans med Region Gävleborgs KKN-projekt som bjuder in till en kunskapsdag under ledning av Tobias Nielsén, framgångsrik analytiker och författare inom kultur/ekonomi samt grundare till www.kulturekonomi.se. Emma Stenström, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och gästprofessor vid Konstfack, medverkar också.

- Det här är en viktig satsning för tillväxten som framför allt ställer den enskilde företagaren och affärsidén i centrum, säger Mats Törnquist, Regiondirektör på Region Gävleborg.

Regeringen har uppmärksammat att de kulturella och kreativa näringarna har en stor tillväxtpotential. Drivkrafterna och förutsättningarna för företagare inom branschen skiljer sig däremot ofta jämfört andra näringar. Genom att stärka företagarna i sin roll kan de i sin tur bidra till att övriga affärsgrenar växer.

Vi berättar gärna mer!

Välkommen till Gävle Central Konferens kl 8.30-9.00 då vi svarar på frågor över en kopp kaffe.

Kontakt:

Anna Beminge Linde, Projektledare, KKN Gävleborg, Tel: 073-274 27 84

Anders Gunnarsson, Almi, Affärsrådgivare Kulturella och Kreativa Näringar. Tel: 026-66 36 65