Huddinge kommun

Framtidens förskola och skola

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 08:57 CEST

I dagarna öppnade Kästa förskola och skola i helt nybyggda lokaler intill ett grönområde i Flemingsberg. Skolans närmaste grannar är Södertörns högskola, Polishögskolan och Huddinge universitetssjukhus.

Kästa förskola och skola är Sveriges största miljömärkta passivhusskola med plats för 400 barn i klass F-6 och 100 barn i förskolan. Byggnaden är väl anpassad för barn och elever i olika åldrar och inbjuder till samverkan och gemenskap.

– Det är fantastiskt kul att få inviga denna nya moderna skola som är byggd för dagens och morgondagens pedagogiska verksamhet. Här kommer elever och lärare verkligen ges de förutsättningar som krävs för att hantera morgondagens lärande. Skolan har även byggts som ett passivhus, där värmeenergin tas tillvara från människor och hushållsmaskiner i huset. Det är både bra för klimatet och inomhusmiljön, säger Jelena Drenjanin (M), grundskolenämndens ordförande.

Skolan och förskolan arbetar tematiskt vilket betyder att flera ämnen vävs samman till en helhet. Genom detta arbetsätt har Kästa förskola och skola ambitionen att ge barnen och eleverna ett lärande som är meningsfullt, verklighetsförankrat och inbjuder till ett nyfiket förhållningssätt. Skolans olika temaperioder sträcker sig från förskolans yngsta barn till skolans äldsta. På så vis har förskola och skola en röd tråd i verksamheten och vi-känslan mellan elever och personal förstärks.

– Genom vårt sätt att arbeta skapar vi goda förutsättningar för eleverna att samverka och att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Vi vill motivera eleverna och skapa ett meningsfullt lärande med höga resultat som slutmål, förklarar Mikael Brozén, rektor för skolan.

Pedagogerna på Kästa skola samarbetar runt en årskurs och elevernas arbetsgrupper blir därför flexibla utifrån syftet med undervisningen. Det gör att eleverna får tillgång till flera pedagoger, ett bredare kontaktnät och en mer individanpassad undervisning.

– I förskolan ska barnen vara delaktiga i största möjliga mån. Vi tror på det kompetenta barnet som kan när det gäller allt från att påverka sitt eget lärande till att ta sin egen mat på tallriken. Förskolepedagogernas uppgift är sedan att handleda, stötta och utmana barnen och gruppen utifrån förskolans uppdrag. Miljöerna i förskolan är uppdelade utifrån tre olika teman, drama och berättelse, bygg och konstruktion och ateljé, detta för att erbjuda barnen tydliga och varierade miljöer som inspirerar till lärande möten, avslutar Mikael Brozén.

Välkommen på invigning!Datum: Fredag den 28 augusti 2015
Tid: 13.30-15.30. Invigningsprogrammet från scen börjar kl 14.00 och pågår till cirka 14.40.
Plats: Kästa förskola och skola, korsningen Katrinebergsvägen och Hälsovägen i Flemingsberg, Huddinge.

För mer information kontakta:Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden
tel 08-535 301 63, jelena.drenjanin@huddinge.se
Mikael Brozén, rektor tel 08-535 383 04, mikael.brozen@huddinge.se
Sara Lundberg, biträdande rektor tel 08-535 383 03 sara.lundbrg@huddinge.se


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.