Conductive

Framtidens Gerodonti - konferens, 18-19 april 2012

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2012 10:10 CET

Äldres orala hälsa under förändring

På konferensen om äldretandvård får du ta del av de insatser som krävs för lyckad tandvård för äldre och fördjupad kunskap om hur du säkerställer kvaliteten i din äldretandvård. Du får lära dig hur du kan förbereda dig på framtidens krav från den nya generationen äldre. Orala ålderförändringar, läkemedelsbiverkningar och olika typer av kariologiska problem är någonting som du som tandvårdspersonal måste ha kunskap om
och hålla dig uppdaterad kring.

Bli uppdaterad kring den senaste forskningen och ta del av framgångsrika behandlingar - välkommen på konferens!

För fulkomligt program och mer information, klicka här!


Ur programmet

Tandvård för den äldre generationen – nya utmaningar och lösningar
Gunilla Nordenram, Docent och tandläkare, Karolinska Institutet

Uppbyggnad av ett regionalt kompetenscentrum med inriktning på äldretandvård
Lars Gahnberg, Professor och enhetschef, Folktandvården, Västra Götalandsregionen

Så genomför du säkra bedömningar och behandlingar för patienter med
hjärt- och kärlsjukdomar
Håkan Enochsson, Övertandläkare, Länssjukhuset Ryhov

För fulkomligt program och mer information, klicka här!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.