Katrineholms kommun

Framtidens goda boende för äldre i Katrineholm

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 13:43 CEST

Antalet äldre över 65 år kommer de närmaste 30 åren att öka i hela landet. För Katrineholms kommun innebär det en ökning med cirka 1500 personer. Kommunens framtida boende för äldre ska bli mer samstämt med invånarnas önskemål och krav. Katrineholms kommun har därför genomfört en utredning "Framtidens boende för äldre i Katrineholm". Uppdraget innefattar att lämna förslag till hur bättre bostäder och miljöer att bo och vistas i för äldre och funktionshindrade ska åstadkommas. Dessutom görs en bedömning av behovet av boende i olika former.

Rapportens viktigaste slutsatser är:

  • Kunna matcha de befintliga tillgängliga lägenheterna med de invånare som bäst behöver dem. De bostäder som redan är anpassade för äldre och funktionshindrade kan kanske passa en annan hyresgäst.
  • Titta på möjligheter till gemensamhetslokaler för hobbyverksamhet eller måltider. Tillgång till vårdpersonal i bostadshuset.
  • Erbjuda omflyttningar inom fastigheten eller andra mindre anpassningar för att kunna bo kvar hemma.
  • Inleda planeringen för ett nytt äldreboende i kvarteret Hjorten, i hörnet av Djulögatan/Drottninggatan.
  • Informera aktivt om olika bostadsalternativ för seniorer.

- Vi vill tillsammans med fastighetsägarna i kommunen utveckla framtidens boende för äldre oavsett ålder, behov av stöd och intressen. Vi vill underlätta för personer att kunna leva och bo självständigt och tryggt och samtidigt kunna ha en aktiv tillvaro i gemenskap med andra, säger Monica Johansson, Vård- och omsorgsnämndens ordförande.