Paper Province

Framtidens jobb finns inom industrin

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 15:48 CET

En färsk rapport som Teknikcollege Värmland låtit göra, med finansiering från Paper Province, visar att många av framtidens jobb finns inom industrin. Samtidigt minskar intresset för yrkesprogram och färre ungdomar utbildar sig inom området. 
– Industrin är viktig för Värmland och Det framtida kompetensbehovet inom tillverkning av datorer, elektronikprodukter och maskiner, papperstillverkning, tillverkning av metallvaror samt stål och metallframställning är stort. Samtidigt som man expanderar pågår ett generationsskifte i och med pensionsavgångar som skapar en stor efterfrågan, säger Jeanette Löfberg, projektledare på Paper Province och processledare för Teknikcollege Värmland.

35 procent av landets nybörjarelever började ett yrkesprogram hösten 2008. Sex år senare, hösten 2014, var motsvarande siffra 26 procent. Ser man till Värmland ser siffrorna lite ljusare ut, här går nämligen 39 procent av gymnasieeleverna ett yrkesprogram. Framtidens behov av arbetskraft är dock större än den som kommer att finnas att tillhandahålla. Fler med utbildning inom industri behövs. För att möta behovet behöver en kraftsamling göras. Unga behöver informeras om arbetsmöjligheterna inom branschen och om de utbildningar som finns.

Industrins parter har utvecklat en modell, Teknikcollege, för samverkan mellan skola och arbetsliv där företag, utbildningsanordnare och kommuner jobbar tillsammans med kvalitetsmärkning av teknisk utbildning. I Värmland är det Teknikcollege Värmland som arbetar med att både öka attraktionskraften samt kvaliteten i de utbildningar som är relevanta för Värmlands industri.

Vetskapen om vikten att satsa på yrkesutbildningar är stor. I förra veckan gick till exempel Regeringen, LO och Svenskt näringsliv tillsammans ut med att man kommer att satsa över 30 miljoner kronor för att lyfta fram yrkesprogrammen. 2016 ska bli ”Yrkesutbildningens år”.
– Det strävar vi på Teknikcollege också för att det ska bli. Och för att lyckas behöver vi hjälp att sprida information om bristen på arbetskraft inom industri och vilka möjligheter det innebär för de som söker arbete om de väljer en utbildning på området, säger Jeanette Löfberg.

Så för att lyfta rapporten, det framtida kompetensbehovet inom den Värmländska industrin och problematiken kring det dalande intresset för utbildningarna inom området vill vi bjuda in till en pressträff tisdagen den 15 december.

Tid: KL 10.00
Plats: Innovation Park, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad
Kontakt: Jeanette Löfberg, 0702-82 16 46

Paper Province är ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi i Värmland, Dalsland och Närke med ett nationellt uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova att utveckla en regional bioekonomi med skogen som råvara. Externa mätningar visar att klustrets arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.