Sveriges Byggindustrier

Framtidens jobb på Noliamässan

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 12:15 CET

Samhällsbyggnadssektorn hotas på sikt av personalbrist. Inom sektorn finns intressanta jobb att få och verkligt goda utvecklingsmöjligheter. Därför satsar ett antal organisationer på att gemensamt marknadsföra sektorns yrken och utbildningar.

Under Nolia Utbildning och Rekrytering i Piteå den 12 februarioch i Umeå den 14 februari får mässbesökarna – gymnasieelever, föräldrar, lärare, studie- och yrkesvägledare m.fl. – veta mer om eftergymnasiala utbildningsvägar och framtidsmöjligheter inom samhällsbyggnadssektorn.

– Tillsammans når vi fler. Vi vill visa hur många spännande uppdrag som väntar efter en utbildning till exempelvis samhällsplanerare, högskole-/civilingenjör, arkitekt eller energitekniker. Vi måste också bredda vår rekryteringsbas. Därför är det viktigt att fler hittar till våra utbildningar, säger Victoria Schöldstein, Trafikverket.

Montern (nr 125 i Piteå och nr 200 i Umeå) bemannas av unga yrkesverksamma representanter från samhällsbyggnadssektorn samt av studenter från högskolor, universitet och YH-utbildningar.

– Det personliga mötet med ungdomarna är viktigt för att entusiasmera och attrahera dem till samhällsbyggnadssektorn. Vi vill visa vilka spännande yrken och karriärvägar som finns. Tillsammans har vi från sektorn större möjligheter att nå ungdomarna, och det behövs för att tränga igenom det stora informationsbruset, avslutar Ulf Pettersson, Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Samhällsbyggnadssektorn erbjuder spännande jobb för framtidens medarbetare!

För mer information, kontaktaElektriska Installatörsorganisationen EIO Ulf Pettersson 070-632 88 98
Lantmäteriet Lise-Lotte Sjöberg 070-391 98 19
Sveriges Byggindustrier Helene Dahlgren 072-740 91 19
Svensk Energi Sofia Sekund 070- 164 44 22
Svenska Teknik&Designföretagen Saga Hellberg 070-820 55 88
Trafikverket Victoria Schöldstein 0767-88 08 07

Besök gärna Bli Samhällsbyggare på Facebook och läs mer på www.blisamhallsbyggare.se


Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org