Kungl. Vetenskapsakademien, KVA

Framtidens kärnenergi

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 14:02 CEST

Välkommen till ett seminarium om framtidens kärnenergi som hålls på Kungl. Vetenskapsakademien den 15 maj 2006 i samarbete med IVA. Föreläsare från Finland, Japan, Frankrike och USA talar om den nya generationens kärnkraft och sina länders satsningar. Hans Blix inleder en paneldebatt om huruvida civil kärnenergi kan utvecklas samtidigt som man minskar risken för kärnvapenspridning.

Seminariet arrangeras av Kungliga vetenskapsakademien, KVA, som nyligen inrättade ett Energiutskott, vars verksamhet syftar till att få fram kunskap om aktuella energifrågor med tonvikt på vetenskapliga och tekniska aspekter. Av särskilt intresse för utskottet är att värdera pågående forskning, bl a genom utfrågningar av expertis i särskilda hearings och seminarier.

Sprid gärna denna inbjudan till personer som ni tror är intresserade av ämnet!

Mer information och anmälan finns på:

http://www.kva.se/KVA_Root/swe/events/detail.asp?eventid=520Med vänliga hälsningar,

Karl Grandin, KVAs Energiutskott

Sven Kullander, ordföranden

Annika Olofsdotter, projektledare, tel. 08-673 95 25, mobil 073-650 06 86, e-post: annika.olofsdotter@kva.se