KVINNOKOMPETENSEN, AB

Framtidens kvinnliga ledare tar saken i egna händer

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 08:00 CET

Larmrapporter talar om svagt intresse för chefsjobb och ökande ledarbrist. Men det finns ljuspunkter. I Kvinnokompetensens program, Take the Lead, förbereder sig just nu fyra unga kvinnor för en framtid som ledare.

Under de närmaste drygt två åren kommer 50 000 – 75 000 chefer att lämna arbetsmarknaden, enligt beräkningar från organisationen Ledarna. Då gäller det att underlätta tillväxten. Inte minst för kvinnor, som är underrepresenterade i svenska företagsledningar.
Det är bakgrunden till Kvinnokompetensens ledarutvecklingsprogram Take the Lead. Den vänder sig till unga kvinnor, som ser ledarskap och chefspositioner som möjliga och önskvärda steg i sina karriärer. Men som vill vara väl förberedda, när det är dags.

Take the Lead är skräddarsytt efter sina deltagare och omfattar coachning individuellt och i grupp, tillsammans med Kvinnokompetensens affärs- och expertcoacher.
Programmets andra termin har pågår för fullt med fyra deltagare som står i början av sina karriärer och har handplockats till programmet, för att deras profiler kompletterar varandra.

”Vi sätter samman våra grupper enligt mottot, likhet förenar men olikhet berikar. Första steget i ledarskap är att se olikheterna i sig själv. Ofta utgår utbildningar från utbildarens position. Det viktigaste för oss är att vara där individen är och ta dem steg för steg vidare i deras utveckling”, berättar Anna Eliasson Lundquist, VD på kvinnokompetensen.

”De vill och kan bli ledare en vacker dag. Men det gäller att forma en egen ledarstil och mejsla fram det som är unikt i var och en”, tillägger Eva Nordenhök, chefscoach på Kvinnokompetensen.
De flesta som genomgår ledarskapsutbildningar är redan mitt inne i sina karriärer och har chefsbefattningar. Men
Jan Furuvald, affärscoach på Kvinnokompetensen, menar att en stor fördel med en ledarskapsutveckling för unga är att de inte ser så många begränsningar.

”Det finns färre rädslor för det okända. Deras frågvishet är större. Personer med större erfarenhet frågar inte lika mycket. De är rädda för att göra bort sig eller verka okunniga”, säger han.
”De unga är formbara, vill lära och lyssnar. Vi kan säga det vi ser direkt, medan man i en färdig organisation måste tassa runt mycket mer försiktigt”, tycker Eva Nordenhök.

”Vi väljer att lära oss vårt varumärke nu, innan vi blir ledare. Vi kan sedan gå in med självförtroende i våra roller, istället för att senare behöva reparera dem”, sammanfattar de fyra deltagarna. Kvinnokompetensens utgångspunkt i all ledarutveckling är att kvinnor och män har olika sätt att
möta utmaningar. Olikheter gör att dynamik och kreativitet ökar och därmed företagets lönsamhet. ”Kvinnor måste identifiera att de har en egen kultur och ta vara på den”, konstaterar Anna Eliasson Lundquist.

”Kvinnor söker oftast accept av hela gruppen, nedan män stiger fram och väntar inte på acceptans. Kvinnorna måste också våga stiga fram och ta ett ledigt ledarskap och stå för det”, menar Jan Furuvald.
Det är det Take the Lead handlar om

Deltagare i årets utbidlning är:
Caroline Bouzi,
utsågs 2010 till Future Female Leader, tävlingen som årligen belönar KTH:s främsta kvinnliga teknolog. Hon genomför just nu ett traineeprogram i tre svenska storföretag.
Maria Dahlin, ekonom och juridikstuderande, har just genomfört en praktikperiod på en av landets främsta advokatbyråer.
Joanna Hägg studerar på Handelshögskolan i Stockholm och har ett år kvar till sin masterexamen. Louise Lundquist arbetar med utveckling och marknadsföring av e-handeln i ett stort detaljhandelsföretag.

FAKTA OM TAKE THE LEAD
Ledarskapsprogrammet Take the Lead är ettårig.
Kvinnokompetensen väljer ut deltagarna bland inkomna ansökningar.
Deltagarna sponsras av sina företag och av Kvinnokompetensen (50/50).
För ytterligare information, kontakta Anna Eliasson Lundquist, vd Kvinnokompetensen AB, tel 070 – 716 77 08 eller
a@kvinnokompetensen.com 

Kvinnokompetensen erbjuder organisations- och ledningsutveckling där vår utgångspunkt är att utveckla  stabila och modiga ledare, dynamiska arbetsgrupper och framgångsrika företag. Våra skräddarsydda program skapar varaktig förändring genom att vi utvecklar människors och gruppers fulla kraftpotential.