Pedagogiskt Fönster

Framtidens läromedel är på Nordiska skolledarkongressen

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 13:32 CEST

Pedagogisk fönster en välkommen nyhet för skolor som satsar på en dator till varje elev.

Ett sammanhållet läromedel i alla ämnen för lärande i en digitaliserad skola?

Dagens elever lär genom att använda it och samarbeta via sociala medier.

För en skola i tiden är det nödvändigt att använda teknikens möjligheter.

Då räcker det inte att bara köpa in datorer, lämna över implemteringen till IT-avdelningen och tro att det räcker med google.

Det handlar om att ha en fungerande teknisk infrastruktur, adekvata verktyg i form av datorer, projektorer och interaktiva skrivtavlor etc. Till det måste det finnas en väl genomtänkt kompetensutvecklingsplan och ett användbart innehåll att utgå ifrån.

Läs mer på www.medwin.se

L