Lin Education

Framtidens läromedel utvecklas i Göteborg. Idag. På Riktigt.

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 10:22 CEST

Idag är svensk skola fylld med elever som inte vet hur världen var innan internet. Skolan står idag inför några av de största förändringarna på många år; nya läroplaner implementeras, ny skollag har satts i bruk och samtidigt ökar tillgången av digitala verktyg drastiskt. Allt händer samtidigt och förändringarna kommer med nya utmaningar som kräver nya lösningar.

Med den utveckling som sker tycker vi att undervisningen måste förändras i grunden, vi måste ställa nya krav på skolans organisation och sättet vi undervisar på. Därför behövs ett helt nytt typ av läromedel.

VEM?
Göteborgsföretaget Lin Education (med kontor även i Malmö, Stockholm och Karlstad) har tagit fram morgondagens läromedel. Läromedlet skapar vi tillsammans med pedagoger runt om i landet. När vi ställde frågan till de traditionella läromedelsförlagen om de ville vara med och utveckla morgondagens läromedel svarade de: Nej. De ville hellre digitalisera sina analoga böcker. Därför bjöd Lin Education in kommuner för att sluta ett samarbetsavtal. På Riktigt (www.pariktigt.com) har skapats av Lin Educations läromedelsproducenter tillsammans med verksamma pedagoger i partnerkommunerna Alingsås, Kungsbacka, Varberg och Stenungsund. 

VAD?
På Riktigt är ett pedagogiskt digitalt ramverk för omdefinierat lärande. Det är ett lärande medel som rimmar med en modern kunskapssyn, den samhällsutveckling som sker och barn och ungas medievanor. På Riktigt har inte efterliknat något traditionella läromedel, På riktigt är en unik produkt på marknaden. Om sanningen ska fram måste du se På Riktigt för att verkligen förstå hur revolutionerande det är. På Riktigt är uppbyggt utifrån fem designparametrar: Orientering, Samarbete, Experiment, Verklighet och Lust - komponenter som vi på Lin Education tror ska vara närvarande i designandet av lärprocesser.  

HUR?
Vi vill verkligen poängtera att i På Riktigt kommuniceras inte uppgifter enbart via text. Film/bild/ljud/text är alla naturliga medier som På Riktigt använder sig av. På Riktigt är inte uppbygtt efter kapitel, instuderingsfrågor eller prov som metod. Vi bygger konceptet på lärcirklar. Via en lärcirkel blir innehållet mycket mer levande, interaktivt och tidsenligt. Lärcirkeln skapas av bland annat dagsaktuellt digitalt material, filmer, webbspel och bra hemsidor mixat med pedagogens frågeställningar, egna producerade filmer, det centrala innehållet och uppgifter som inte bara utvecklar en viss kunskap utan även förmågor och kompetenser.

OMFATTNING

Antal kommuner som skrivit avtal med På Riktigt: 9
Antal skolor som skrivit avtal med På Riktigt: 58
Antal användare (pedagoger): ca 1700 pedagoger
Antal lärcirklar: över 200
Årskurser: 1-3, 4-6 och 7-9 

 

KORTFATTAT
På Riktigt är ett ramverk för omdefinierat lärande, det är ett revolutionerande läromedel då ingen ens tidigare har försökt sig på att skapa något liknande. Ryktet om På Riktigt sprider sig i rask takt i utbildningssverige. I Göteborg utvecklar pedagogiska producenter På Riktigt i Lin Educations moderna miljöer. Partnerkommunerna Alingsås, Kungsbacka, Varberg och Stenungsund är inte bara med och finansierar satsningen, de bidrar med sin höga kompetens, pedagogernas förmågor att utveckla innovativt läromedel och är med i utvecklingsprocessen. Lin Education och partnerkommunerna påbörjade produktionen av På Riktigt hösten 2012.


Mer information: www.pariktigt.com
Kontakt: frida.edman@lineducation.se 

Tillsammans utvecklar vi svensk skola!
Vi kallar det VIP-konceptet. I själva verket är det ren logik. På Lin Education utgår vi från vårt VIP-koncept i allt vi gör. Vi tror nämligen att samspelet mellan Verktyg, Innehåll och Pedagogik är en framgångsfaktor i utvecklingen av svensk skola. Med avstamp i det läroplansuppdrag svensk skola har och det samhälle vi lever i, ska vi möta framtidens behov. En utbredd digitalisering av skolan och en ökad digital kompetens bland dess verksamma är en del av vår medicin. En spännande resa tycker vi. Vi finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Karlstad men arbetar med hela skolsverige.