Svenska Volleybollförbundet

Framtidens ledare

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 11:41 CEST

På tisdag kommer Norsjö Volleybollklubb att presentera sitt projekt "Framtidens ledare" på mötesplats - Sociala ledarskapet på Bosön.

Det är oerhört viktigt att som, Norsjö volleybollklubb, belysa och driva frågor som detta projekt handlar om, anser Helen Alpstig, utbildnings-/utvecklingskonsulent på SVBF kansliet. Därför är SVBF extra stolta över att detta arbete som Bengt tillsammans med Norsjös volleybollklubb har gjort.

Norsjö Volleybollklubb har sökt och fått projektmedel från PLI-projektet. Läs mer om projektet nedan, men läs även om andra projekt på PLI hemsidan. Det går fortfarande att söka medel i PLI-projektets anda.

Här kan du läsa om Mötesplats Det sociala ledarskapet på Bosön 27-28 oktober

Projektbeskrivning
Norsjö är en utpräglad glesbygdskommun i norra Västerbottens inland. Utflyttningen från kommunen har varit stor och det finns ett underskott på kvinnor då det är de som flyttar allra mest. I Norsjö är idrotten den absolut viktigaste folkrörelsen vilken engagerar i princip hela befolkningen. Norsjö Volleybollklubb är ett av Sveriges bästa lag på seniorsidan för damer och har blivit ett dragplåster när det gäller att få unga tjejer att stanna kvar i kommunen.

Nu vill Norsjö Volleybollklubb stödja och utbilda sina ungdomar (flickor) till goda ledare, både som ideella ledare, men även i sina framtida civila karriärer. Utbildningen ska ske i nära samarbete med skolorna i Norsjö. Projektet vänder sig till flickor från årskurs 5-9. Flickorna utveckling till goda ledare ska följa en trappa som stödjer deras utveckling i positiv riktning och som stämmer överens med de grundvärderingar som Norsjö Volleybollkubb och dess ledare står för. Utvecklingen är upplagd som en utbildning som hela tiden pågår parallellt med utvecklingen till bra volleybollspelare och även är integrerad med skolans verksamhet.

Utbildningen är i fem trappsteg (fem årskurser) som lägger stor vikt vid ledarskap, kamratskap, grupputveckling och fadderverksamhet (gymnasiet för högstadiet). De flesta momenten i utbildningen är inlagda som naturliga delar av träningarna. Det finns dock moment då exempelvis ungdomarna ska hålla lektioner i andra klasser eller är med på separata diskussionsforum kring olika frågeställningar. Projektet syftar till att skapa en modell där ideell idrottsverksamhet och kommunal skolverksamhet hjälper varandra.

Kontaktperson Norsjö Volleybollklubb
Bengt Larsson
Telefon 0918-10784
Mobil 070-3955263

skriven av - Helen Alpstig