Conductive

Framtidens MAS/MAR

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 09:39 CEST

MAS/MAR - en roll i förändring?

MAS och MAR har en mycket specifik roll som måste synliggöras och tydliggöras. Alltför ofta förevisar lagen en sak men verkligenheten något helt annat. MAS/MAR-funktionen är svårtolkad vilket ökar kraven på en tydligare rollfördelning och struktur utifrån uppdraget. Vad är egentligen MAS/MAR:s roll i en föränderlig värld?

Alla MAS och MAR arbetar utifrån skilda förutsättningar vilket försvårar rollen och det ökade politiska trycket ställer nya krav på kvalitetsuppföljningar och nationella jämförelser. Kvalitetssäkring väger tungt samtidigt som stramare ekonomiska ramar är ett faktum - det är inte längre krav på vad du gör utan också hur du gör det!

Vad behöver du för att kunna utvecklas i din yrkesroll? Hur kan patientsäkerheten stärkas? Hur gör du en effektiv risk- och händelseanalys? Hur följer du upp och ser resultat? Vad innebär den nya författningen om egenvård och hur påverkas du av LOV?

På konferensen Framtidens MAS/MAR får du de senaste uppdateringarna som berör dig i ditt arbete idag och imorgon. Du får lyssna till experter och specialister samt ta del av goda praktiska exempel från verkligheten. Inspireras av nya arbetssätt och framgångsfaktorer och var med och blicka framåt.

Varmt välkommen på 2009 års viktigaste
konferens för MAS och MAR!