Botkyrka kommun

Framtidens medborgardialog finns i Botkyrka

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 11:00 CET

335 personer var med i den digitala medborgardialogen i Tullinge under hösten 2011. Det är rekord för en enskild dialog i Botkyrka kommun. Med hjälp av ett digital karta över Tullinge kunde alla deltagare markera bra och dåliga platser. Varje plats kunde man kryssa för alternativ som beskrev platsen.

Det digitala dialogverktyget som vi använde når ut till många fler människor än vad en vanlig dialog gör. Dessutom når denna typ av dialog grupper som annars är väldigt svårfångade. Botkyrka kommun har tagit fram ett verktyg som stärker demokratin och förbättrar samtalet med medborgarna.

Cirka 55 procent av deltagarna var i åldern 21-50 år vilket är ovanligt vid dialoger. Ofta är det den äldre befolkningen som har tid och möjlighet att delta.

- Det finns stor potential i det här digitala verktyget som kommunen har utvecklat. Även svaren vi fått in av deltagarna har varit bra och kvalitativa. Nu tittar vi på hur vi kan åtgärda en del av de frågor som framkommit under dialogen, säger Peter Nyberg (s), ordf i samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun.

”Webbdialog i Tullinge” var en öppen dialog för alla och den var tillgänglig på kommunens hemsida under fem veckor under hösten 2011. Av naturliga skäl var det övervägande andel Tullingebor som deltog i dialogen.

- Botkyrka kommun är ett mycket gott exempel i Sverige på arbete med medborgardialog och är en kommun som vågar pröva nya och olika metoder för dialog med framgång, säger Lena Langlet, projektledare för Medborgardialogprojektet på SKL.

Det sammanställda resultatet av Webbdialog i Tullinge kommer Botkyrka kommun att använda för att ta bättre beslut om vad som ska utvecklas och förbättras i Tullinges utemiljö.

 

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 82 400 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se