Örebro universitet

Framtidens medicinalväxter skapas genom modern genteknik

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 13:46 CET

Att skapa genmodifierade växter som kan användas i mediciner har blivit möjligt med hjälp av modern teknik, och det är ett snabbt växande område inom läkemedelsindustrin. En forskargrupp vid Örebro universitet har nu fått 1,4 miljoner kronor av KK-stiftelsen som stöd för sitt arbete att ta fram ätbara växtproducerade vacciner.

Växtproducerade läkemedel är ett ungt forskningsfält, och forskargruppen på Centrum för livsvetenskap vid Örebro universitet är den hittills enda i landet inom området. Deras mål är att ta fram växtproducerade vacciner och de har redan flera lovande kandidater mot bland annat klamydia och Helicobacter (magsårsbakterier) som nu testas i djurstudier.

Fördelarna med att använda växter för att producera råvaror till läkemedel är många. Det är billigare, säkrare och dessutom kan växter producera mer komplexa molekyler än de mikroorganismer som i dag används för läkemedelsframställning.

Öppnar för nya möjligheter

- Eftersom det med hjälp av genmodifierade växter går att ta fram mediciner som inte kan produceras med traditionella metoder, öppnar den här tekniken för möjligheter att producera vacciner mot sjukdomar som det i dag saknas vaccin emot, säger professor Åke Strid, som leder forskargruppen.

Bidraget från KK-stiftelsen ska användas för att undersöka förutsättningarna för storskalig tillverkning av mediciner från genmodifierade växter, i samarbete med växtodlingsföretaget AB Mariestadsblommor och läkemedelsföretaget Legosan AB.

Backtrav och morot

Det handlar dels om att få en så hög avkastning som möjligt i odlingen, dels att ta fram teknik för att utvinna de farmaceutiska substanserna ur växterna och omvandla dem till tabletter utan att de tappar sin biologiska effekt.

De två växter som ska studeras är backtrav och morot, som båda är lämpliga att använda för läkemedelsproduktion.

För mer information, kontakta Åke Strid, 0708-32 83 22